1113153/2102/Α0012/11.12.2008

Ακαθάριστα έσοδα από επιδοτήσεις.

11 Δεκ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1113153/2102/Α0012

ΘΕΜΑ: Ακαθάριστα έσοδα από επιδοτήσεις.

Όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από την Διοίκηση τα χρηματικά ποσά ενισχύσεων που χορηγούνται στο πλαίσιο των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000 - 2006 και της κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREC 111 με δικαιούχους μικρές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας για πραγματοποίηση διαφόρων δαπανών αποτελούν μειωτικό στοιχείο των δαπανών (Σχετ. 1028892/810/Α0012/2.4.09 έγγραφο).


Taxheaven.gr