1087786/1543/Α0012/26.8.2008

Καταχώρηση αγγελιών και διαφημίσεων σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο.

26 Αύγ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1087786/1543/Α0012

ΘΕΜΑ: Καταχώρηση αγγελιών και διαφημίσεων σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο.

1.    Από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό (σχετ. το 1004598/53πε/0015/29-1-2003 έγγραφο) ότι τα έσοδα από τη διαφήμιση μέσω διαδικτυακού τόπου τον οποίο διατηρούν τρίτες επιχειρήσεις αποτελούν σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε .εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.

2.    Επίσης, όπως ερμηνεύτηκε από τη Διεύθυνση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, η καταχώρηση διαφημίσεων δημοσιευμάτων κ.λπ. σε εφημερίδες και περιοδικά θεωρείται παροχή υπηρεσίας.

3.    Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του Κ.Φ.Ε. ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές αυτών.

4.    Η Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου, με το 211/23-6-08 σημείωμά της, μας γνώρισε ότι δεν προκύπτουν θέματα φορολογίας δωρεών από τη δραστηριότητα της δωρεάν καταχώρησης αγγελιών και διαφημίσεων σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο.

5.    Ύστερα από τα παραπάνω, σας γνωρίζουμε ότι τα έσοδα από την καταχώρηση αγγελιών και διαφημίσεων σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο αποτελούν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, ενώ τα θέματα που αναφέρονται στην αίτησή σας, περί καταβολής ή μη τιμήματος για την τοποθέτηση αγγελιών και την αλληλοδιαφήμιση είναι θέματα πραγματικά και ανάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα του αρμόδιου προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.


Taxheaven.gr