1058910/1065/Α0012/28.5.2008

Χαρακτηρισμός εισοδήματος.

28 Μάι 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 28 Μαΐου 2007
Αριθ. πρωτ.: 1058910/1065/Α0012

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός εισοδήματος.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 48 του ΚΦΕ, εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων είναι οι αμοιβές από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, δικολάβου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού και εμπειρογνώμονα.

2.    Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 28 του ΚΦΕ, εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από την ατομική ή εταιρική επιχείρηση εμπορική, βιομηχανική ή βιοτεχνική ή από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος, το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλματα που αναφέρονται στο άρθρο 48.

3.    Ύστερα από τα πιο πάνω, οι αμοιβές που λαμβάνετε ως διαμεσολαβητής (προμήθεια) σε ιστοσελίδα, στην οποία διενεργούνται αγοραπωλησίες προϊόντων, αποτελούν εισόδημα Δ' κατηγορίας (από εμπορικές επιχειρήσεις),  καθόσον δεν μπορούν να υπαχθούν στα κατονομαζόμενα ελευθέρια επαγγέλματα του άρθρου 48 του ΚΦΕ. Για την παρακράτηση φόρου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτωσης ε' της παρ. 1 του άρθρου 55 του ΚΦΕ.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις επί του θέματος, πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια ΔΟΥ.


Taxheaven.gr