Αποτελέσματα live αναζήτησης

1111964/11258πε/Β0012/10.1.2008 Οι τόκοι υπερημερίας που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση, λόγω καθυστέρησης στην καταβολή ασφαλιστικής αποζημίωσης από την «…» σε ανώνυμη εταιρεία, αποτελούν εισόδημα από κινητές αξίες.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1111964/11258πε/Β0012/10.1.2008
Οι τόκοι υπερημερίας που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση, λόγω καθυστέρησης στην καταβολή ασφαλιστικής αποζημίωσης από την «…» σε ανώνυμη εταιρεία, αποτελούν εισόδημα από κινητές αξίες.


1111964/11258πε/Β0012/10.1.2008 Οι τόκοι υπερημερίας που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση, λόγω καθυστέρησης

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1111964/11258πε/Β0012

ΘΕΜΑ: Οι τόκοι υπερημερίας που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση, λόγω καθυστέρησης στην καταβολή ασφαλιστικής αποζημίωσης από την «…» σε ανώνυμη εταιρεία, αποτελούν εισόδημα από κινητές αξίες.

1.    Με το αριθμ. 1093632/11269/Β0012/21-11-2006 έγγραφό μας σας γνωρίσαμε ότι οι εν λόγω επιδικασθέντες τόκοι από αποζημίωση δεν οφείλονται σε πωλήσεις εμπορευμάτων με πίστωση του τιμήματος, και επομένως αποτελούν εισόδημα από κινητές αξίες. Κατά συνέπεια, ορθά η ασφαλιστική εταιρεία προέβη σε παρακράτηση φόρου 20% επί των τόκων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 54 του ΚΦΕ, κατά την καταβολή τους.

2.    Από τα στοιχεία της αίτησής σας προκύπτει ότι η εταιρεία «.Χ  ΑΕ», κατά την καταβολή του εν λόγω ποσού τελούσε σε κατάσταση πτώχευσης και σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ' παρ.1 του άρθρου 47α του κ.ν.2190/1920 είχε λυθεί ενώ περαιτέρω όλες οι πράξεις των ανωνύμων εταιρειών θεωρούνται εξ αντικειμένου εμπορικές πράξεις.

3.    Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι οι φορολογικές διατάξεις, στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι διατάξεις των άρθρων 24, 25 και 54 του Κ.Φ.Ε. ερμηνεύονται στενά, συνάγεται ότι οι διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, βάσει των οποίων όλες οι πράξεις των ανωνύμων εταιρειών θεωρούνται ως εμπορικές, δεν επηρεάζουν το χαρακτηρισμό των τόκων που αποκτούν οι εταιρείες αυτές ως εισόδημα από κινητές αξίες ή εμπορικές επιχειρήσεις, κατά περίπτωση. Επίσης, το γεγονός ότι η εταιρεία έχει πτωχεύσει δεν επηρεάζει την κατηγορία εισοδήματος στην οποία εμπίπτουν οι πιο πάνω τόκοι.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης