1072497/1440πε/Α0012/14.5.2008

Εκπιπτόμενες δαπάνες από το εισόδημα του φορολογούμενου.

14 Μάι 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 14 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1072497/1440πε/Α0012

ΘΕΜΑ: Εκπιπτόμενες δαπάνες από το εισόδημα του φορολογούμενου.

Απαντώντας στην από 17.7.2007 αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι με την 1040228/645/Α0012/ΠΟΛ.1070/3.4.2008 διαταγή μας, έγινε δεκτό ότι μεταξύ των δαπανών επισκευής και συντήρησης που εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα του ακινήτου που εκμισθώνεται, δεν περιλαμβάνεται η αντικατάσταση του απορροφητήρα, του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα, των ντουλαπιών, του καθρέπτη και των πλακιδίων δαπέδου.


Taxheaven.gr