1082659/1476/Α0012/29.8.2008

Φορολόγηση του εισοδήματος από χαριστική μεταβίβαση του δικαιώματος ενάσκησης επικαρπίας ακινήτου.

29 Αύγ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 29 Αυγούστου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1082659/1476/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση του εισοδήματος από χαριστική μεταβίβαση του δικαιώματος ενάσκησης επικαρπίας ακινήτου.

Απαντώντας στην από 31.7.2008 αναφορά σας, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι, όπως προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 20, της παρ. 3 και της περ. γ' παρ. 4 του άρθρου 5, καθώς επίσης των διατάξεων της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν.2238/1994, εφόσον έχει μεταβιβαστεί με οριστικό συμβόλαιο δωρεάς σε ανήλικο τέκνο από τον παππού του το δικαίωμα ενάσκησης επικαρπίας ενός ακινήτου, το εισόδημα από την εκμίσθωση αυτού του ακινήτου που προκύπτει από την ημερομηνία σύνταξης του οικείου συμβολαίου και μετά υπάρχει υποχρέωση να δηλωθεί και να φορολογηθεί στο όνομα του ανήλικου τέκνου.

Αναδρομική εφαρμογή των ανωτέρω από 1.1.2008 δεν είναι δυνατή (Σχ. τα 1008819/159/Α0012/19.5.05 και 1119679/2251/Α0012/19.12.05 έγγραφά μας).


Taxheaven.gr