Αποτελέσματα live αναζήτησης

1080024/1411/Α0012/22.7.2008 Τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1080024/1411/Α0012/22.7.2008
Τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων.


1080024/1411/Α0012/22.7.2008 Τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 22 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1080024/1411/Α0012

ΘΕΜΑ: Τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων.

1.    Σύμφωνα με το άρθρο 574 του Αστικού Κώδικα (Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο) που αναφέρεται στην έννοια της μίσθωσης πράγματος, ορίζεται ότι με τη σύμβαση της μίσθωσης πράγματος, ο μεν εκμισθωτής υποχρεούται να παραχωρήσει στο μισθωτή, για όσο χρόνο προβλέπεται στη σύμβαση, τη χρήση του πράγματος, ο δε μισθωτής να καταβάλλει το συμφωνηθέν μίσθωμα.

2.    Σύμφωνα με την ερμηνεία των κ. Απόστολου Γεωργιάδη και κ. Μιχαήλ Σταθόπουλου σχετικά με το παραπάνω άρθρο, μίσθωση πράγματος είναι η ενοχική, υποσχετική, συναινετική, αυστηρά αμφοτεροβαρής και διαρκής σύμβαση με την οποία ο ένας από τους συμβαλλόμενους (εκμισθωτής) αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραχωρήσει για ορισμένο ή αόριστο χρόνο τη χρήση ενός πράγματος στον αντισυμβαλλόμενο του (μισθωτή) , που με τη σειρά του υποχρεώνεται να καταβάλει το συμφωνημένο μίσθωμα. Ο ορισμός αυτός προκύπτει αβίαστα από τον ίδιο το νόμο, που κατατάσσει τη μίσθωση πράγματος στις επώνυμες ή ρυθμισμένες συμβάσεις.

3.    Ανεξάρτητα από τα παραπάνω και με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Κ.Φ.Ε. εισόδημα από ακίνητα είναι αυτό που προκύπτει κάθε οικονομικό ή κατά περίπτωση γεωργικό έτος, είτε από εκμίσθωση ή επίταξη ή έμμεσα από ιδιοκατοίκηση ή ιδιοχρησιμοποίηση μιας ή περισσότερων οικοδομών.

4.    Επίσης, με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εξευρίσκεται λογιστικά με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, μεταξύ άλλων και των τεκμαρτών ενοικίων των ακινήτων που ανήκουν στον επιχειρηματία και χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση, εφόσον αυτό υπολογίστηκε στο εισόδημα από ακίνητα.

5.    Ύστερα από τα παραπάνω, σας πληροφορούμε ότι δεν είναι δυνατή η εκμίσθωση ακινήτων του κεντρικού καταστήματος που μας αναφέρετε δεδομένου ότι κεντρικό και υποκατάστημα είναι το ίδιο νομικό πρόσωπο και όπως προκύπτει από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα η σύμβαση μίσθωσης πράγματος πρέπει να είναι αυστηρά αμφοτεροβαρής.

Συνεπώς, η εταιρία σας αποκτά τεκμαρτό εισόδημα από την ιδιοχρησιμοποίηση των ακινήτων (με βάση την παράγραφο 3 του παρόντος) και ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα να το αφαιρέσει ως έξοδο από τα ακαθάριστα έσοδα της.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης