1071828/1320/Α0012/26.8.2008

Κάλυψη τεκμηρίου αγοράς της συζύγου με εισόδημα του συζύγου όταν οι σύζυγοι υποβάλουν φορολογική δήλωση χωριστά.

26 Αύγ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα 26 Αυγούστου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1071828/1320/Α0012

ΘΕΜΑ: Κάλυψη τεκμηρίου αγοράς της συζύγου με εισόδημα του συζύγου όταν οι σύζυγοι υποβάλουν φορολογική δήλωση χωριστά.

1.    Από την διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι, αν η σύζυγος είναι έμμισθη δημόσιος υπάλληλος αλλά ο σύζυγός της διαμένει στο εξωτερικό, δεν έχει ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και δεν αποκτά εισοδήματα στην ημεδαπή, δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης από τους συζύγους (29/Γ.Δ/3.2.2004).

2.    Περαιτέρω, προκειμένου για την κάλυψη της διαφοράς μεταξύ δηλούμενου εισοδήματος και τεκμηρίου σύμφωνα με την 1037956/356/Α0012/ΠΟΛ.1094/23.3.1989 εγκύκλιο και το 1050039/1049/Α0012/17.6.2002 έγγραφο, λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα καθώς και τα λοιπά χρηματικά ποσά που μειώνουν την προστιθέμενη διαφορά της τεκμαρτής δαπάνης που θα δηλώσει ο σύζυγος και η σύζυγος του.

3.    Από τα παραπάνω προκύπτει και γίνεται δεκτό ότι η φορολογούμενη κυρία μπορεί να καλύψει το τεκμήριο αγοράς ακινήτου με εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από το σύζυγό της, δεδομένου ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή κοινής φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος.


Taxheaven.gr