Αποτελέσματα live αναζήτησης

1034563/552/Α0012/5.5.2008 Προσδιορισμός κεφαλαίου προηγουμένων ετών για την κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1034563/552/Α0012/5.5.2008
Προσδιορισμός κεφαλαίου προηγουμένων ετών για την κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης.


1034563/552/Α0012/5.5.2008 Προσδιορισμός κεφαλαίου προηγουμένων ετών για την κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 5 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1034563/552/Α0012

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός κεφαλαίου προηγουμένων ετών για την κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης.

1.    Με τις διατάξεις της περ. ζ' της παρ. 2 του άρθρου 19 ν.2238/1994 ορίζεται ότι για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους από τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο εκπίπτουν οι δαπάνες που ο προσδιορισμός τους ορίζεται από τα άρθρα 16 και 17, δαπάνες διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων αντίστοιχα. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν δαπάνες του άρθρου 16 ή αν το ποσό τους είναι μικρότερο από τα 2.900 το ποσό που πρέπει να εκπέσει αντί αυτών προσδιορίζεται με βάση την κοινωνική, οικονομική και οικογενειακή κατάσταση του φορολογουμένου και των αποδεδειγμένων δαπανών διαβίωσής του και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 2.900 ευρώ.

Συνεπώς κατά τον σχηματισμό του κεφαλαίου προηγουμένων ετών, εφόσον δεν υπάρχουν δαπάνες του άρθρου 16, πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό των 2.900 ευρώ κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περ. ζ' της παρ. 2 του άρθρου 19 του ίδιου ως άνω νόμου.

2.    Περαιτέρω σας επισημαίνουμε ότι το ποσό των 4.875 ευρώ που έλαβε η κόρη σας ως ασκούμενη δικηγόρος στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους καθώς και το ποσό των 1680 ευρώ που έλαβε ως δικαστικός αντιπρόσωπος στις εκλογές 2004 και 2006 δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη του τεκμηρίου απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Αυτό γιατί τα παραπάνω ποσά αφενός μεν δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος αφετέρου δε καταβάλλονται για την κάλυψη εξόδων υποστηρικτικά του επαγγέλματος, ή την κάλυψη εξόδων που αφορούν στην άσκηση καθήκοντος.

Αντίθετα, το ποσό της υποτροφίας που ελήφθη από το Ι.Κ.Υ., δεδομένου ότι εντάσσεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 του ν.2238/1994, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίου απόκτησης περιουσιακού στοιχείου.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης