1013507/212/Α0012/14.2.2008

Κάλυψη τεκμηρίου με ποσό που προήλθε από κληρονομιά.

14 Φεβ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα 14 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1013507/212/Α0012

ΘΕΜΑ: Κάλυψη τεκμηρίου με ποσό που προήλθε από κληρονομιά.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν.2238/1994, μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων και σε κάθε περίπτωση πριν από την καταχώρηση στο οικείο βιβλίο του φύλλο ελέγχου, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ίδιου νόμου, επιτρέπεται η επίδοση αρχικής ή συμπληρωματικής δήλωσης, για την οποία επιβάλλεται και ο οριζόμενος από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2523/1997 πρόσθετος φόρος.

2.    Περαιτέρω σύμφωνα με την Ε10838/ΠΟΛ.147/6.8.1984 εγκύκλιο του Υπουργού Οικονομικών, οι συμπληρωματικές δηλώσεις που συμπληρώνουν ποσά του πίνακα 6 (πρόσθετα πληροφορικά στοιχεία) στο έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος δεν συνιστούν ανάκληση φορολογητέας ύλης ή δαπάνης ή προσδιοριστικού της δαπάνης στοιχείου και κατά συνέπεια η δυνατότητα υποβολής αυτών είναι η οριζόμενη προθεσμία για την υποβολή των συμπληρωματικών δηλώσεων (παρ.1 του άρθρου 62 του ν.2238/1994) δηλαδή μέχρι την καταχώρηση στο οικείο βιβλίο του φύλλου ελέγχου και όχι μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους.

3.    Κατόπιν των ανωτέρω, όσον αφορά την κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης για την ανέγερση οικοδομής στα οικονομικά έτη 2001 και 2002, δεδομένου ότι πρόκειται για μη παραγραμμένα έτη, μπορεί να υποβληθούν συμπληρωματικές δηλώσεις και να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών με την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που επικαλείται ο φορολογούμενος έχουν δηλωθεί και φορολογηθεί ή νόμιμα έχουν απαλλαγεί από το φόρο.

Σχετικά με το ποσό των 7.500.000 δρχ. που κληρονόμησε ο φορολογούμενος από την γιαγιά του και του επιδόθηκε από την μητέρα του το 2000 και με την δυνατότητα επίκλησης του ποσού αυτού για την κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης ανέγερσης οικοδομής αποτελεί θέμα πραγματικό και ανάγεται στην ελεγκτική εξουσία του Προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ.


Taxheaven.gr