Αποτελέσματα live αναζήτησης

1017495/260/Α0012/11.2.2008 Κάλυψη τεκμηρίου με ποσό από πώληση περιουσιακού στοιχείου.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1017495/260/Α0012/11.2.2008
Κάλυψη τεκμηρίου με ποσό από πώληση περιουσιακού στοιχείου.

1017495/260/Α0012/11.2.2008 Κάλυψη τεκμηρίου με ποσό από πώληση περιουσιακού στοιχείου.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1017495/260/Α0012

ΘΕΜΑ: Κάλυψη τεκμηρίου με ποσό από πώληση περιουσιακού στοιχείου.

1.    Με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι η διαφορά μεταξύ του εισοδήματος που ζητήθηκε από το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν ή προσδιορίστηκε από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και της συνολικής ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης τους (άρθρα 16 και 17 του ίδιου ως άνω νόμου) καλύπτεται ή περιορίζεται, μεταξύ άλλων, με χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων.

2.    Περαιτέρω, σύμφωνα με την περίπτωση ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση αυτών των εσόδων τα μειώνει, προκειμένου αυτά να ληφθούν υπόψη για την κάλυψη ή τον περιορισμό της συνολικής ετήσιας δαπάνης, εκτός αν τα ποσά αυτά έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος του έτους που καταβλήθηκαν και ο φορολογούμενος επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου του έτους αυτού.

3.    Επίσης, σύμφωνα με την 1037956/356/Α0012/ΠΟΛ.1094/23.3.1989 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και από 1.1.1988 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.1828/1989) κάθε δαπάνη που καταβλήθηκε για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων τα μειώνει προκειμένου αυτά να ληφθούν υπόψη για την κάλυψη ή περιορισμό της διαφοράς μεταξύ της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης και του συνολικού εισοδήματος.

4.    Στο έγγραφό σας αναφέρετε ότι ο φορολογούμενος αγόρασε λεωφορείο Δ.Χ. (το έτος 2004) και προκειμένου να το πουλήσει καταβάλλει τον φόρο υπεραξίας. Ρωτάτε αν ο ανωτέρω μπορεί να δηλώσει το ποσό της πώλησης στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του για να το χρησιμοποιήσει σε μελλοντική δικαιολόγηση τεκμηρίου.

5.    Κατόπιν των παραπάνω, το ποσό που ο φορολογούμενος εισέπραξε από την πώληση περιουσιακού στοιχείου αποτελεί έσοδο του που μπορεί να χρησιμοποιήσει ολόκληρο για την κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης, εφόσον, το έτος αγοράς του (2004), το ποσό αυτό αποτελούσε τεκμαρτή δαπάνη και, εφόσον επικαλεστεί ανάλωση κεφαλαίου του έτους που πραγματοποιήθηκε η δαπάνη αγοράς, για πιθανή μελλοντική κάλυψη τεκμηρίου.

6.    Επισημαίνεται ότι η επαλήθευση των στοιχείων που αφορούν στην αγορά και στην πώληση του λεωφορείου (Δ.Χ.), καθώς και στα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν και εισπράχθηκαν αντίστοιχα, αποτελεί θέμα πραγματικό και ανάγεται στην ελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ..

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης