1115419/2257/Α0012/18.1.2008

Έννοια κατοικίας.

18 Ιαν 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1115419/2257/Α0012

ΘΕΜΑ: Έννοια κατοικίας.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994 εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν στην αλλοδαπή, λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη ή τον περιορισμό της διαφοράς δαπάνης, εφόσον υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα ή απαλλάσσονται νόμιμα από αυτόν.

2.    Περαιτέρω από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι η εισαγωγή συναλλάγματος που προκύπτει από το μοναδικό δελτίο δήλωσης μετρητών και αξιών του γραφείου συναλλάγματος του αεροδρομίου μπορεί και μόνο για κατοίκους αλλοδαπής να ληφθεί υπόψη για την κάλυψη ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης (σχετ. το 1053004/962/Α0012/30.5.2001 έγγραφο).

3.    Ο φορολογούμενος στον οποίο αναφέρεστε στο έγγραφό σας εμφανίζεται κάτοικος, στις ίδιες χρονικές περιόδους 2004, 2005, 2006, Ελλάδας και Ρωσίας. Φέρεται, δε, να εισάγει συνάλλαγμα από τη Ρωσία ως μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, ενώ ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδας θα έπρεπε να έχει δηλώσει το συνάλλαγμα ως εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης και να φορολογηθεί γι' αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 9 του ΚΦΕ.

4.    Κατόπιν των ανωτέρω, το ζήτημα της κατοικίας του συγκεκριμένου φορολογούμενου είναι πραγματικό και πρέπει να κριθεί με βάση τις συνθήκες που συντρέχουν στην συγκεκριμένη περίπτωση για παράδειγμα αριθμός ημερών παραμονής σε κάθε χώρα, η γενικότερη οικογενειακή κατάσταση του φορολογούμενου, τόπος παραμονής π.χ. κατοικία ή ξενοδοχείο κ.α.


Taxheaven.gr