1002014/47/Α0012/6.2.2008

Τεκμήρια αγοράς.

6 Φεβ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1002014/47/Α0012

ΘΕΜΑ: Τεκμήρια αγοράς.

1.    Σύμφωνα με την 348/2006 γνωμοδότηση της ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και ισχύει από 18.12.2006 η αγορά επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (αυτοκινήτου και άδειας) δεν αποτελεί τεκμήριο απόκτησης περιουσιακού στοιχείου, όπως και η αγορά μόνο του οχήματος επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης προς αντικατάσταση παλαιού από δικαιούχο σχετικής άδειας, επειδή αποτελεί αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 4 του ν.3296/2004, (περ. ιδ' του άρθρου 18 του ν.2238/1994).

2.    Επιπρόσθετα με τις διατάξεις της περ. ιγ' του άρθρου 18 του ν.2238/1994 το τεκμήριο προσδιορισμού της ετήσιας δαπάνης δεν εφαρμόζεται για αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν εμπορική ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα.

Τα παραπάνω έχουν ισχύ σύμφωνα με την περ. α' του άρθρου 33 του ν.3220/2004 για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2005 και μετά.

3.    Επίσης, δεν αποτελούν τεκμήριο τα ποσά που καταβάλλονται από 18.12.06 και μετά για αγορά ή σε μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης ΕΔΧ, ΦΔΧ, ΦΙΧ, αυτοκινήτων κ.λπ. ταξί, φορτηγά δημόσιας χρήσης, αγροτικά αυτοκίνητα, λεωφορεία, διότι εμπίπτουν στην έννοια του πάγιου εξοπλισμού, (σχετ. το 1002114/72/Α0012/31.5.07 έγγραφο).

Περαιτέρω η αγορά τους, ως αγορά πάγιου εξοπλισμού αναγράφεται στον κωδικό 811-812 ή 878, 879, 880 του εντύπου Ε3 για τις επιχειρήσεις που κρατούν βιβλία και στοιχεία του ΚΒΣ, Α', Β' ή Γ κατηγορίας αντίστοιχα.

4.    Τέλος, κατά την ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα έχει απαλλαγεί από το φόρο κάθε δαπάνη που καταβλήθηκε για την απόκτηση του κεφαλαίου αυτού, το μειώνει εκτός αν οι δαπάνες αυτές έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος του έτους που καταβλήθηκαν και ο φορολογούμενος επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου του έτους αυτού. Στην προκειμένου περίπτωση οι δαπάνες αυτές αφορούν στην τιμή αγοράς των αυτοκινήτων - πάγιων εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένης και της αξίας της άδειας οι οποίες και μειώνουν το προς ανάλωση κεφάλαιο.


Taxheaven.gr