1099084/1864/Α0012/20.10.2008

Τεκμήριο χορήγησης δανείου

20 Οκτ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1099084/1864/Α0012

ΘΕΜΑ: Τεκμήριο χορήγησης δανείου

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε., ως ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν λογίζονται, μεταξύ άλλων και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε, εκτός αυτών προς εταιρίες ή κοινοπραξίες ή κοινωνίες από τα μέλη ή τους μετόχους των.

2.    Επίσης με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα ανεξάρτητα από την ιθαγένεια και τον τόπο κατοικίας ή διαμονής του.

3.    Ύστερα από τα παραπάνω, δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο για τον δανειστή, κύριο Θ., εφόσον είναι κάτοικος εξωτερικού και δεδομένου ότι για τη συναλλαγή αυτή που πραγματοποιείται στο εξωτερικό δεν έχει φορολογική υποχρέωση στην Ελλάδα.


Taxheaven.gr