1038698 /635/Α0012/19.5.2008

Τεκμήριο αγοράς πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα.

19 Μάι 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 19 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.:

ΘΕΜΑ: Τεκμήριο αγοράς πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα.

Απαντώντας στην αίτησή σας σε συνέχεια της αριθμ. πρωτ. 1097447/1900/Α0012/14-11-2007 απάντησης της Υπηρεσίας μας, αναφορικά με το ανωτέρω θέμα και κατόπιν προφορικής συνεννόησης, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1.    Όσον αφορά στις προϋποθέσεις απαλλαγής τεκμηρίου αγοράς κατοικίας από αλλοδαπό κάτοικο Ελλάδος, ισχύουν όσα αναφέρονται στο ανωτέρω απαντητικό έγγραφο.

2.    Περαιτέρω, η Διοίκηση έχει κάνει δεκτό ότι η προβλεπόμενη από την περίπτωση γ΄ του άρθρου 17 του ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) εξαίρεση καταλαμβάνει και τους κατοίκους εξωτερικού, εφόσον η σχετική δαπάνη αφορά την απόκτηση πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα και συντρέχουν όλες οι άλλες προϋποθέσεις που ορίζει η ίδια ως άνω περίπτωση γ' και τούτο γιατί  νόμος δεν κάνει καμιά διάκριση. Σημειώνεται ότι εφόσον η υπόψη κατοικία είναι πρώτη, ο κάτοικος εξωτερικού απαλλάσσεται, επίσης από το τεκμήριο και για κάθε άλλο ποσό που κατέβαλε για την απόκτηση της, όπως Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου, συμβολαιογραφικά έξοδα κ.λπ. (σχετ. 1003782/82/Α0012/26-2-2004 έγγραφο).


Taxheaven.gr