1019438/319/Α0012/28.2.2008

Αγορά πρώτης κατοικίας με ποσοστό πλήρους κυριότητας.

28 Φεβ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:

ΘΕΜΑ: Αγορά πρώτης κατοικίας με ποσοστό πλήρους κυριότητας.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 17 του ν.2238/1994, ορίζονται οι προϋποθέσεις απαλλαγής από το τεκμήριο για την απόκτηση πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα τόσο από κάτοικο Ελλάδας όσο και από κάτοικο εξωτερικού.

2.    Επιπλέον, με την 1103990/1491/Α0012/ΠΟΛ.1266/30.7.1993 διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών έγινε δεκτό ότι, για να υπαχθεί ο φορολογούμενος στην εξαίρεση από το τεκμήριο αγοράς πρώτης κατοικίας, πρέπει η σχετική σύμβαση αγοράς να αναφέρεται σε δικαίωμα πλήρους κυριότητας, ανεξάρτητα αν αυτή είναι ακέραιη ή ποσοστό εξ αδιαιρέτου, (σχετ.1101925/2160/Α0012/10.12.2003 έγγραφο).


Taxheaven.gr