1011593/238/Α0012/14.2.2008

Απαλλαγή τεκμηρίου πρώτης κατοικίας από γονική παροχή.

14 Φεβ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή τεκμηρίου πρώτης κατοικίας από γονική παροχή.

1.    Σύμφωνα με την υποπερίπτωση ββ' της περ. γ' του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994), ως ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του φορολογούμενου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης. Εξαιρείται από το τεκμήριο η δαπάνη για την αγορά ακινήτου από ενήλικο με δικαίωμα πλήρους κυριότητας, καθώς και η ανέγερση από αυτόν οικοδομής, ως πρώτης κατοικίας, εφόσον η επιφάνεια της δεν υπερβαίνει τα 120 τ. μ. Αν η επιφάνεια της οικοδομής υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι  (120) τετραγωνικά μέτρα, λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη που αντιστοιχεί στην επιφάνεια πάνω από τα εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά μέτρα.

2.    Επίσης, σύμφωνα με την 1089583/2131/Α0012/ΠΟΛ.1207/9.10.1991 διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών, για τον υπολογισμό του εμβαδού της πρώτης κατοικίας δεν θα ληφθεί υπόψη το εμβαδόν εξωστών ή μπαλκονιών ή το ποσοστό που ανήκει στην ιδιοκτησία αυτή σε κοινόχρηστους χώρους. Αντίθετα, για τον υπολογισμό του εμβαδού των 120 τ. μ. στη συνολική επιφάνεια της πρώτης κατοικίας περιλαμβάνεται ακέραιη και η επιφάνεια των βοηθητικών χώρων που βρίσκονται σε λειτουργική ενότητα με αυτή (αποθήκη, χώρος στάθμευσης, λεβητοστάσιο, αποθήκη καυσίμων, κλιμακοστάσιο κ.λπ.), εφόσον οι χώροι αυτοί δεν είναι κοινόχρηστοι (σχετ. 1112799/1801/Α0012/16.10.1998 και 1013711/237/ Α0012/19.2.1998 έγγραφα).

3.    Στην αίτησή σας αναφέρετε πως η κόρη σας θα ανεγείρει οικοδομή, ως πρώτη κατοικία, εμβαδού 83 τετραγωνικών μέτρων. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η συγκεκριμένη δαπάνη εξαιρείται του τεκμηρίου, εφόσον η οικοδομή, ως πρώτη κατοικία, δεν υπερβαίνει τα 120 τετραγωνικά μέτρα, μαζί με τους βοηθητικούς χώρους (γκαράζ και αποθήκη) και η κόρη σας ανεγείρει την οικοδομή με δικαίωμα πλήρους κυριότητας.


Taxheaven.gr