1050759/877/Α0012/17.6.2008

Περιορισμός τεκμηρίου ιδιοκατοίκησης.

17 Ιούν 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 17 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.:

ΘΕΜΑ: Περιορισμός τεκμηρίου ιδιοκατοίκησης.

1.    Με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν.3296/2004 προστέθηκε τελευταίο εδάφιο στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν.2238/1994. Με το νέο εδάφιο προβλέπεται μείωση κατά ποσοστό 50% του ετήσιου τεκμαρτού μισθώματος στις περιπτώσεις όπου οι κατοικίες - κύριες και δευτερεύουσες- που προσδιορίζουν την τεκμαρτή δαπάνη αποκτήθηκαν από κληρονομιά, δωρεά, γονική παροχή ή αποκτήθηκαν από επαχθή αιτία από συνταξιούχο πριν από τη συνταξιοδότηση του. Τα παραπάνω έχουν ισχύ σύμφωνα με την περίπτωση α' του άρθρου 33 του νόμου αυτού για δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 1.1.2005 και μετά (σχετ. 1012212/10171/Β0012/ΠΟΛ.1016/7.2.2005 διαταγή).

2.    Εξάλλου, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (σχετ. 1054306/1053/Α0012/15.6.2007 έγγραφο), για να έχει εφαρμογή η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν.3296/2004 απαραίτητη προϋπόθεση είναι η οικοδομή (κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία) να περιέλθει στο φορολογούμενο από κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή και όχι στην περίπτωση απόκτησης μόνο του οικοπέδου με γονική παροχή και μετέπειτα ανέγερσης κατοικίας.

3.    Επομένως, κατά τη ρητή διάταξη του νόμου και όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση, και εσείς που αποκτήσατε από χαριστική αιτία το οικόπεδο στο οποίο ανεγείρατε κύρια κατοικία, θα έχετε τεκμήριο δαπανών διαβίωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ΚΦΕ δίχως να περιοριστεί στο ήμισυ η τεκμαρτή δαπάνη από ιδιοκατοικούμενη κύρια κατοικία σας άνω των 200 τετραγωνικών μέτρων.


Taxheaven.gr