1084060/1495/Α0012/8.9.2008

Φορολόγηση εκπαιδευτικών που παρέχουν υπηρεσίες στα ελληνικά σχολεία που λειτουργούν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

8 Σεπ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα 8 Σεπτεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση εκπαιδευτικών που παρέχουν υπηρεσίες στα ελληνικά σχολεία που λειτουργούν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.1828/1989 (παράγραφος 3 άρθρο 14, ΚΦΕ, ν.2238/1994), αντιμετωπίστηκαν με απλούστερο τρόπο οι περιπτώσεις παρακράτησης του φόρου των αποδοχών που λαμβάνουν τα πρόσωπα που εργάζονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στα ελληνικά σχολεία της Δυτικής Γερμανίας για την εξάλειψη των αδυναμιών που οφείλονται στο επάγγελμα τους.

Περαιτέρω, με δεδομένα τις αδυναμίες του επαγγέλματος, τεχνικές δυσκολίες στην καταβολή του φόρου, σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, παροχή υπηρεσιών στο εξωτερικό κ.α.), η ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση στοχεύει στην δημιουργία κινήτρων για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στα ελληνικά σχολεία της Δυτικής Γερμανίας, το οποίο συνδέεται και με εθνικούς λόγους.


Taxheaven.gr