Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1001/2.1.2003 Εκπτώσεις επί αγορασθέντων αγαθών με Ειδικό Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. 1000429/25/2/Α0014/ΠΟΛ.1001/2.1.2003

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1001/2.1.2003
Εκπτώσεις επί αγορασθέντων αγαθών με Ειδικό Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. 1000429/25/2/Α0014/ΠΟΛ.1001/2.1.2003


ΠΟΛ.1001/2.1.2003 Εκπτώσεις επί αγορασθέντων αγαθών με Ειδικό Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. 1000429/25/2/Α001

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Εκπτώσεις επί αγορασθέντων αγαθών με Ειδικό Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. 1000429/25/2/Α0014/ ΠΟΛ.1001/2003

ΠΟΛ 1001

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με το αναγραφόμενο θέμα, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ' αριθ. 1103551/8478/ απόφασης ορίζεται ότι «το εκάστοτε υπόλοιπο του ορίου απαλλαγής που προκύπτει από το εκδιδόμενο Ειδικό Δελτίο Απαλλαγής που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας, μειώνεται με τα ποσά των τυχόν πιστωτικών τιμολογίων που εκδίδονται από τον πωλητή - εξαγωγέα και αυξάνεται με τα ποσά των πιστωτικών τιμολογίων που εκδίδονται προς αυτόν από τους προμηθευτές του.».

2. Από την αναγραφόμενη διάταξη προκύπτει ότι, τα ποσά των πιστωτικών τιμολογίων, που εκδίδονται για χορηγούμενες εκπτώσεις επί του κύκλου των εργασιών (τζίρου) από τους προμηθευτές των αγαθών προς τους εξαγωγείς ή του πραγματοποιούντες ενδοκοινοτικές παραδόσεις, προσαυξάνουν το εκάστοτε υπόλοιπο του ορίου απαλλαγής των.

Επισημαίνουμε ότι, οι εκπτώσεις αυτές θα πρέπει να αφορούν συγκεκριμένες συναλλαγές αγαθών που αγοράσθηκαν με έκδοση Ειδικών Διπλότυπων Δελτίων Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση και στα πιστωτικά τιμολόγια να αναγράφονται οι αριθμοί των τιμολογίων, για να επαληθεύεται το γεγονός, ότι τα αγαθά αυτά είχαν αγορασθεί με χρήση του Δελτίου Απαλλαγής.

Σε περίπτωση έκδοσης πιστωτικών τιμολογίων για εκπτώσεις, λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων, που αφορούν αγαθά, τα οποία έχουν πωληθεί χωρίς ΦΠΑ με χρήση απαλλακτικού και αγαθά για τα οποία είχε χρεωθεί ο ΦΠΑ, σκόπιμο είναι να αναγράφονται διακεκριμένα, τα συνολικά ποσά και οι αριθμοί των τιμολογίων που εκδόθηκαν με χρήση απαλλακτικού και αντιστοίχως τα ποσά και οι αριθμοί των τιμολογίων πώλησης με ΦΠΑ. Αυτονόητο είναι ότι ΦΠΑ θα υπολογίζεται μόνο στο ποσόν της έκπτωσης επί των τιμολογίων που είχε χρεωθεί ΦΠΑ. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η προσαύξηση του εκάστοτε υπολοίπου του ορίου απαλλαγής από τον εξαγωγέα με το ποσόν της έκπτωσης που αναφέρεται στις αγορές του, με χρήση απαλλακτικού.

3. Τέλος, διευκρινίζουμε ότι, στα πιστωτικά τιμολόγια εκπτώσεων, κρίνεται σκόπιμο για διευκόλυνση των ελεγκτικών ενεργειών, να αναγράφεται εκτός των αριθμών των τιμολογίων πώλησης και η φράση «εκδόθηκαν με χρήση απαλλακτικού -  ». 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης