Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολογικές υποχρεώσεις μηνός Νοέμβριος 2023

Αποτελέσματα live αναζήτησης


Επισημάνσεις: 1. Επιλέγοντας τον τίτλο κάθε υποχρέωσης, μπορείτε να δείτε πληροφορίες που αφορούν σ' αυτήν, όπως διατάξεις, αποφάσεις, εγκυκλίους, οδηγίες, δελτία τύπου, ανακοινώσεις, κ.λπ. (συνδρομητική υπηρεσία). 2. Το ημερολόγιο υποχρεώσεων του κόμβου καταρτίζεται βάσει των προθεσμιών όπως αυτές προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία, από αποφάσεις, εγκυκλίους, δελτία τύπου, ανακοινώσεις φορέων, κ.λπ.. Παρακαλούμε όπως ελέγχετε για παρείσφρηση λαθών στις υποχρεώσεις και τις καταληκτικές ημερομηνίες για την εκπλήρωσή τους που αναγράφονται σ' αυτό, αλλά και για τυχόν αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα από την τελευταία ενημέρωσή του.

03/11 2023
05/11 2023
06/11 2023
06/11 2023
07/11 2023
08/11 2023
10/11 2023
10/11 2023
10/11 2023
10/11 2023
10/11 2023
12/11 2023
12/11 2023
15/11 2023
17/11 2023
27/11 2023
28/11 2023
30/11 2023
30/11 2023
30/11 2023
30/11 2023