Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2019/2020

2019-12-20
Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2019/2020.

Με την απόφαση Α.1404/2019 (ΦΕΚ Β' 4216/19.11.2019), καθορίστηκε το ύψος, οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2019/2020.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 4 της παραπάνω απόφασης, το επίδομα χορηγείται στα δικαιούμενα φυσικά πρόσωπα για τις αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης που πραγματοποιούνται από 15 Οκτωβρίου 2019 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2019, μετά από σχετική αίτηση που υποβάλλεται μέχρι και 20 Δεκεμβρίου 2019.


Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:

  • Α.1404/2019 «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2019/2020 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού»

Up
Close
Close
Κλείσιμο