Εφαρμογή συστημάτων ιχνηλασιμότητας για τα τσιγάρα και τον καπνό για στριφτά τσιγάρα από κατασκευαστές, εισαγωγείς και τα πρώτα σημεία λιανικής πώλησης

2019-05-20

Εφαρμογή συστημάτων ιχνηλασιμότητας για τα τσιγάρα και τον καπνό για στριφτά τσιγάρα από κατασκευαστές, εισαγωγείς και τα πρώτα σημεία λιανικής πώλησης.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/40/ΕΕ (TPD) για τα Καπνικά Προϊόντα και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/574 σχετικά με τα τεχνικά πρότυπα για τη δημιουργία και τη λειτουργία συστήματος ιχνηλασιμότητας για τα προϊόντα καπνού, οι κατασκευαστές, εισαγωγείς και τα πρώτα σημεία λιανικής πώλησης θα πρέπει να εφαρμόσουν τα συστήματα ιχνηλασιμότητας για τα τσιγάρα και τον καπνό για στριφτά τσιγάρα έως τις 20 Μαΐου 2019. Τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό (ΜΑΚ) που θα εκδίδεται από τον αρμόδιο Εκδότη ΜΑΚ για κάθε Κράτος – Μέλος.  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στον αντίστοιχο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ.) ορίστηκε ως αρμόδιος Εκδότης Μοναδικού Αναγνωριστικού Κωδικού για την Ελλάδα και υλοποιεί την πλατφόρμα η οποία θα παρέχει:
 
- Portal με όλες οι σχετικές πληροφορίες
- Υπηρεσία εγγραφής των οικονομικών φορέων και των πρώτων σημείων λιανικής πώλησης και δημιουργία του αντίστοιχου Εθνικού Μητρώου Ιχνηλασιμότητας
- Υπηρεσία παραγγελίας και έκδοσης των Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών μονάδας συσκευασίας και γενικής συσκευασίας
 
Εγγραφή Οικονομικών Φορέων

Ποιους αφορά


Οικονομικός φορέας είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στο εμπόριο προϊόντων καπνού, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, από τον κατασκευαστή έως τον τελευταίο οικονομικό φορέα πριν από το πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης.

Πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης νοείται η μονάδα όπου τα προϊόντα καπνού διατίθενται στην αγορά για πρώτη φορά, συμπεριλαμβανομένων των αυτόματων πωλητών που χρησιμοποιούνται για την πώληση προϊόντων καπνού.
 
Οι οικονομικοί φορείς και οι φορείς εκμετάλλευσης πρώτων καταστημάτων λιανικής πώλησης  που διαχειρίζονται τουλάχιστον μία μονάδα στην Ελλάδα ή την Κύπρο καθώς και οι εισαγωγείς οι οποίοι διαθέτουν τα προϊόντα τους στην Ελληνική ή την Κυπριακή αγορά υποβάλλουν αίτημα στη Γ.Γ.Π.Σ. για αναγνωριστικό κωδικό οικονομικού φορέα.
 
Οι οικονομικοί φορείς και οι φορείς εκμετάλλευσης πρώτου καταστήματος λιανικής πώλησης καθώς και οι εισαγωγείς για τις μονάδες κατασκευής που βρίσκονται εκτός της Ένωσης υποβάλλουν αίτημα για αναγνωριστικό κωδικό μονάδας.
 
Οι οικονομικοί φορείς με την ιδιότητα του κατασκευαστή ή εισαγωγέα υποβάλλουν αίτημα για αναγνωριστικό κωδικό μηχανήματος.
 
Παραγγελία Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών

Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς προϊόντων καπνού αιτούνται μοναδικούς αναγνωριστικούς κωδικούς (ΜΑΚ) για την επισήμανση των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού. Προαιρετικά, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αιτούνται μοναδικούς αναγνωριστικούς κωδικούς γενικής συσκευασίας.

Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών

Οδηγίες για την παραγγελία Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών θα βρείτε εδώ.
 
Τεχνικές Προδιαγραφές

Για τη διασύνδεση με το σύστημα, υπάρχουν διαθέσιμες κλήσεις API για τις εξής περιπτώσεις:
 
- Εγγραφή Μονάδων/Μηχανημάτων από εγγεγραμμένο Οικονομικό Φορέα
- Εγγραφή πρώτων σημείων λιανικής πώλησης από εγγεγραμμένο Οικονομικό Φορέα
- Παραγγελία Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών
 
Τεχνικές προδιαγραφές για την διασύνδεση στην πλατφόρμα του εκδότη Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών, μπορείτε να βρείτε εδώ.
 
Τεχνικές Προδιαγραφές για τις κλήσεις API, μπορείτε να βρείτε εδώ τα IDIssuerRegistrationAPI.json, IDIssuerOrderManagementAPI.json
 
Πρόσβαση στην Εφαρμογή

Δοκιμαστικό περιβάλλον

 
Για τις δοκιμές των οικονομικών φορέων και των πρώτων σημείων λιανικής πώλησης τόσο της διασύνδεσης των συστημάτων με την πλατφόρμα όσο και του web interface για τις παραπάνω διαδικασίες, είναι διαθέσιμη δοκιμαστική έκδοση της πλατφόρμας στον σύνδεσμο https://idissuertest.gsis.gr
 
Για τις δοκιμές της διασύνδεσης των συστημάτων με την πλατφόρμα είναι διαθέσιμη δοκιμαστική έκδοση της πλατφόρμας στους συνδέσμους
 
Εγγραφή στο Μητρώο

https://idissuertest.gsis.gr/registration/swagger/index.html

 
Παραγγελίες έκδοσης ΜΑΚ

https://idissuertest.gsis.gr/order/swagger/index.html

 
Παραγωγικό περιβάλλον

Η εφαρμογή αναμένεται να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία:

- στις 10/5/2019 για την εγγραφή στο Μητρώο και τη απόκτηση μοναδικών αναγνωριστικών κωδικών Οικονομικού Φορέα, Μονάδας και Μηχανήματος
- στις 20/5/2019 για το σύνολο των υπηρεσιών

Η εφαρμογή εγγραφής στο Μητρώο Ιχνηλασιμότητας βρίσκεται από 14/5/2019  σε παραγωγική λειτουργία και είναι διαθέσιμη στους παρακάτω συνδέσμους:

  • Για χρήστες TAXISnet που διαθέτουν Ελληνικό ΑΦΜ, πατήστε εδώ.
  • Για χρήστες που δεν διαθέτουν Ελληνικό ΑΦΜ, πατήστε εδώ.

 
Υποστήριξη
 
Ενημερωθείτε σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής:

Φόρμα Υποβολής Ερωτημάτων


Ευρωπαϊκό σύστημα ιχνηλασιμότητας & χαρακτηριστικών ασφαλείας καπνικών προϊόντων


Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις

 

Γενικά

1. Ποιος είναι ο σκοπός αυτού του συστήματος;

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/40/ΕΕ, όλα τα καπνικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποκτήσουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό και χαρακτηριστικό ασφαλείας που πιστοποιεί την γνησιότητα τους. Σκοπός είναι η καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου καπνικών προϊόντων και η προστασία της δημόσιας υγείας από αμφιβόλου ποιότητας καπνικά, των νόμιμων οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στη αγορά καπνού και των δημοσίων εσόδων.

2. Πότε θα εφαρμοστεί;

Για τα τσιγάρα και τον λεπτοκομμένο καπνό που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων το σύστημα αυτό θα εφαρμοστεί από την 20η Μαΐου 2019 ενώ για τα πούρα, τα πουράκια και τα άλλα καπνά για κάπνισμα (όπως καπνός πίπας, ναργιλέ κλπ) από την 20η Μαΐου 2024.

3. Είμαι ιδιοκτήτης περιπτέρου που πουλάει τσιγάρα. Τι θα πρέπει να κάνω;

Η μοναδική υποχρέωση που έχετε είναι να αποκτήσετε αναγνωριστικό κωδικό φορέα εκμετάλλευσης πρώτου καταστήματος λιανικής πώλησης και αναγνωριστικό κωδικό μονάδας.

4. Τι διαφορά έχουν ο αναγνωριστικός κωδικός φορέα εκμετάλλευσης πρώτου καταστήματος λιανικής πώλησης και ο αναγνωριστικός κωδικό μονάδας;

Ο αναγνωριστικός κωδικός φορέα εκμετάλλευσης πρώτου καταστήματος λιανικής πώλησης αφορά την επιχείρηση ως νομική οντότητα ενώ ο αναγνωριστικός κωδικός μονάδας αφορά το κατάστημα ως φυσική τοποθεσία.

5. Είμαι ιδιοκτήτης 3 διαφορετικών καταστημάτων ψιλικών που πωλούν καπνικά. Τι κωδικούς πρέπει να αποκτήσω;

Σε αυτή την επιχείρηση θα αποκτήσετε έναν αναγνωριστικό κωδικό φορέα εκμετάλλευσης πρώτου καταστήματος λιανικής πώλησης και 3 αναγνωριστικούς κωδικούς μονάδας, έναν για κάθε κατάστημα που διαθέτετε.

6. Είμαι χονδρέμπορος καπνικών αλλά από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης μου γίνεται και λιανική πώληση καπνικών. Τι κωδικούς πρέπει να αποκτήσω;

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αποκτήσετε έναν αναγνωριστικό κωδικό οικονομικού φορέα και δύο αναγνωριστικούς κωδικούς μονάδας, έναν για κάθε δραστηριότητα (χονδρική πώληση-λιανική πώληση).

7.  Έχω πρατήριο καυσίμων που πουλάει τσιγάρα. Τι ενέργειες πρέπει να κάνω;

Βλέπε ερώτηση 3

8. Είμαι διαχειριστής σε κατάστημα κράτησης που προμηθεύεται καπνικά προϊόντα για τους κρατούμενους μας είτε προς πώληση είτε για δωρεά προς άπορους κρατούμενους. Τι ενέργειες πρέπει να κάνω;

Βλέπε ερώτηση 3

9. Ποια η διαδικασία για να αποκτήσω αναγνωριστικό κωδικό Οικονομικού Φορέα ή φορέα εκμετάλλευσης πρώτου καταστήματος λιανικής πώλησης και αναγνωριστικού κωδικού μονάδας;

Προκειμένου να αποκτήσετε αναγνωριστικό κωδικό Οικονομικού Φορέα ή φορέα εκμετάλλευσης πρώτου καταστήματος λιανικής πώλησης και αναγνωριστικού κωδικού μονάδας, θα πρέπει να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.minfin.gr/web/guest/-/id-issuer και να διαβάσετε όλες τις σχετικές οδηγίες και στη συνέχεια να κάνετε την εγγραφή σας μέσω των παρακάτω συνδέσμων:

 

Για χρήστες TAXISnet που διαθέτουν Ελληνικό ΑΦΜ, πατήστε εδώ.

Για χρήστες που δεν διαθέτουν Ελληνικό ΑΦΜ, πατήστε εδώ.

10. Η εγγραφή για την απόκτηση αναγνωριστικού κωδικού Οικονομικού Φορέα ή φορέα εκμετάλλευσης πρώτου καταστήματος λιανικής πώλησης και αναγνωριστικού κωδικού μονάδας πρέπει να γίνει μέχρι τις 15/5/2019;

Όχι. Η εγγραφή σας μπορεί να γίνει και μετά τις 15/5/2019. Όμως, προκειμένου να προμηθευτείτε καπνικά προϊόντα που φέρουν Μοναδικό Αναγνωριστικό Κωδικό σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/40 (ΕΕ) και τον εκτελεστικό κανονισμό 2018/574 (ΕΕ) που τίθενται σε ισχύ από 20/5/2019, θα πρέπει να έχετε εγγραφεί στο Μητρώο Ιχνηλασιμότητας και να έχετε αποκτήσει αναγνωριστικό κωδικό Οικονομικού Φορέα και Εγκατάστασης.


 

Πρόσβαση στην εφαρμογή

11. Ποια η διεύθυνση / URL της εφαρμογής για την απόκτηση κωδικού Οικονομικού Φορέα στο πλαίσιο ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων;

To site με οδηγίες και πληροφορίες βρίσκεται στον σύνδεσμο https://www.minfin.gr/web/guest/-/id-issuer

Το site για είσοδο στην εφαρμογή βρίσκεται στους παρακάτω συνδέσμους:

Για χρήστες TAXISnet που διαθέτουν Ελληνικό ΑΦΜ, πατήστε εδώ.

• Για χρήστες που δεν διαθέτουν Ελληνικό ΑΦΜ, πατήστε εδώ.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet για να λάβω τον κωδικό Οικονομικού Φορέα;

Ναι αν διαθέτετε Ελληνικό ΑΦΜ. Ο σύνδεσμος για εγγραφή όσων διαθέτουν Ελληνικό ΑΦΜ, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet είναι: https://www1.gsis.gr/dsae/idissuerreg

12. Είμαι σημείο λιανικής πώλησης καπνικών προϊόντων. Μπορεί να κάνει τη διαδικασία για την απόκτηση κωδικού Οικονομικού Φορέα κάποιος άλλος αντί για εμένα; Αν ναι, χρειάζεται να του δώσω τους κωδικούς μου πρόσβασης στο TAXISnet;

Ναι. Οποιοσδήποτε εγγεγραμμένος Οικονομικός Φορέας μπορεί να εγγράψει στο Μητρώο Σημεία Λιανικής Πώλησης και να λάβει κωδικό Οικονομικού Φορέα και Εγκατάστασης για λογαριασμό τους μετά από εξουσιοδότηση που του παρέχουν. Οφείλει στη συνέχεια να ενημερώσει τους φορείς εκμετάλλευσης των Σημείων Λιανικής Πώλησης που ενέγραψε για τους αναγνωριστικούς κωδικούς που αποδόθηκαν.

13.  Έχω κάνει εγγραφή στο δοκιμαστικό περιβάλλον και έχω λάβει τους κωδικούς Οικονομικού Φορέα / Εγκατάστασης / Μηχανής. Μπορώ να τους δώσω στον προμηθευτή μου για να με προμηθεύσει προϊόντα;

Όχι. Οι κωδικοί που λάβατε στο δοκιμαστικό περιβάλλον δεν ισχύουν για παραγωγική λειτουργία. Θα πρέπει να εγγραφείτε στο παραγωγικό σύστημα.


Τεχνικά ζητήματα

14. Υπάρχουν οδηγίες χρήσης της εφαρμογής στα Ελληνικά;

Ναι. Οι οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά είναι διαθέσιμες εδώ. Οι οδηγίες χρήσης στα Αγγλικά είναι διαθέσιμες εδώ.

15. Ποιοι κανόνες υπάρχουν για την επιλογή κατάλληλου password;

Το password πρέπει να ακολουθεί τους εξής κανόνες:

• να έχει μέγεθος τουλάχιστον 8 χαρακτήρες

να περιέχει τουλάχιστον ένα πεζό και ένα κεφαλαίο λατινικό χαρακτήρα

να περιέχει τουλάχιστον έναν αριθμό

να περιέχει τουλάχιστον ένα από τα επιτρεπτά σύμβολα

(Επιτρεπτά σύμβολα: _ - ! @ # $ % Λ & * ( ) = + [ ] ; ' / . , { } < > \ " )

16. Τα στοιχεία μου πρέπει να τα πληκτρολογήσω στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά;

Τα στοιχεία συμπληρώνονται στο λατινικό αλφάβητο, όπως απαιτείται να μεταδίδονται και στο δευτερεύον αποθετήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

17. Τι πρέπει να συμπληρώσω στο πεδίο «User ID» για να κάνω login;

Το e-mail που συμπληρώσατε κατά την εγγραφή σας.

18. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την ίδια διεύθυνση e-mail για περισσότερους από έναν λογαριασμούς χρηστών;

Όχι. Ο λογαριασμός e-mail χρησιμοποιείται και ως username στο σύστημα. Θα πρέπει να είναι υπαρκτός και μοναδικός.

19. Προσπαθώ να κάνω login και παίρνω το μήνυμα «User disabled»

Δεν έχετε ενεργοποιήσει το λογαριασμό χρήστη σας. Ελέγξτε το e-mail σας για να διαπιστώσετε ότι λάβατε το e-mail με τον σύνδεσμο ενεργοποίησης του λογαριασμού κατά την εγγραφή σας.

 

20. Πληκτρολογώ τα στοιχεία μου και εμφανίζεται το μήνυμα «Non-alphanumeric value»

 

Συμπληρώνετε μη επιτρεπόμενους χαρακτήρες. Θα πρέπει να συμπληρώσετε λατινικούς αλφαβητικούς ή αριθμητικούς χαρακτήρες.

21. Τί σημαίνει η επιλογή Individuals / Non-Individuals;

Η επιλογή «Individuals» αφορά τα Φυσικά Πρόσωπα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι ατομικές επιχειρήσεις ενώ η επιλογή «Non-Individuals» αφορά τα μη Φυσικά Πρόσωπα.

22. Τί πρέπει να διαλέξω στην παρακάτω επιλογή; «Please make a selection about economic operator»

a.       Create a new EO Identifier Code

b.       Use EO Identifier Code issued by another ID Issuer 

Εάν επιθυμείτε την έκδοση αναγνωριστικού κωδικού οικονομικού φορέα ή φορέα εκμετάλλευσης πρώτου σημείου λιανικής πώλησης από το σύστημα επιλέξτε Create a new EO Identifier Code. Εάν έχετε ήδη λάβει κωδικό Οικονομικού Φορέα από Εκδότη άλλου Κράτους - Μέλους, τον οποίο θα χρησιμοποιήσετε για παραγγελία κωδικών επισήμανσης μονάδων συσκευασίας ή/και γενικής συσκευασίας, επιλέξτε Use EO Identifier Code issued by another ID Issuer

23. Ξέχασα το password μου. Τί πρέπει να κάνω;

Εφόσον είστε ενεργός χρήστης, επισκεφθείτε το σύνδεσμο Forgot your password ? στην αρχική σελίδα και εισάγετε τη διεύθυνση e-mail που δηλώσετε κατά την αρχική εγγραφή σας. Θα σας σταλεί εκ νέου σύνδεσμος ενεργοποίησης του λογαριασμού, μέσω του οποίου μπορείτε να αλλάξετε το password σας.

24. Ξέχασα το username μου. Τί πρέπει να κάνω;

Το username σας είναι το e-mail που δηλώσατε κατά την αρχική εγγραφή. Εάν δεν το θυμάστε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το support idissuer@gsis.gr .

25. Έχασα το e-mail με τους κωδικούς Οικονομικού Φορέα ή Φορέα εκμετάλλευσης σημείου λιανικής πώλησης που μου αποδόθηκαν. Πως μπορώ να τους ανακτήσω;

Οι μοναδικοί αναγνωριστικοί κωδικοί που σας αποδόθηκαν εμφανίζονται στο σύστημα μετά την εισαγωγή σας με τους κωδικούς πρόσβασής σας, δίπλα στην ονομασία σας.Οδηγίες εφαρμογής:


Οδηγίες εγγραφής των Πρώτων Σημείων Λιανικής Πώλησης Καπνικών Προϊόντων και απόκτησης Μοναδικού Αναγνωριστικού Κωδικού Οικονομικού Φορέα και Εγκαταστάσεων μπορείτε να δείτε εδώ.Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:

  • ν.4410/2016 «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών - μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις.»
  • Υ.Α. αρ. 2597 ΕΞ 2018 ΦΕΚ/Β/2434/26-6-2018 «Ορισμός Εθνικού Πάροχου Παροχής Μοναδικού Αναγνωριστικού Κωδικού των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού.»Up
Close
Close
Κλείσιμο