Κατάργηση από 1.7.2018 της έκπτωσης κατά 30% των συντελεστών Φ.Π.Α. και στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο

2018-07-01

Κατάργηση από 1.7.2018 της έκπτωσης κατά 30% των συντελεστών Φ.Π.Α. και στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο

Με την παρ. 1 του άρθ. 74 του ν.4509/2017 αντικαταστάθηκε η παρ. 4 του άρθ. 21 του ν.2859/2000 (Κ.Φ.Π.Α.) με την οποία, καταργείται από 1.7.2018 η έκπτωση κατά 30% των συντελεστών Φ.Π.Α. και στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.


Οι συντελεστές που θα ισχύουν από 1.7.2018 σε όλα τα νησιά (πλέον) είναι οι εξής:

α) ο κανονικός συντελεστής 24%,

β) ο μειωμένος συντελεστής που εφαρμόζεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α., 13%,

γ) ο υπερμειωμένος συντελεστής για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α., 6%.


Σχετικές διατάξεις:

  • Παρ. 1 άρθ. 74 του ν.4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις»
  • ΠΟΛ.1009/2018  «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 74 ν.4509/2017 (ΦΕΚ 201Α'/22.12.2017) που αφορούν σε θέματα Φ.Π.Α.»


Up
Close
Close
Κλείσιμο