Υποβολή δηλώσεων - πόθεν έσχες - περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων για το 2015

2017-04-13

α) Σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α' 136/28.7.2016), οι δηλώσεις πόθεν έσχες για το 2015 οι  οποίες από φέτος υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ενιαίας εφαρμογής «Πόθεν» αρχίζει την 15η Οκτωβρίου 2016 και λήγει την 15η Ιανουαρίου 2017.

(Σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο του νόμου 4448/2017 (ΦΕΚ Α1 13.1.2017) η προθεσμία της παρ. 6 του άρθρου 66 του ν. 4409/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 4425/2016, παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 13η Απριλίου 2017.)


Δείτε το αναλυτικό άρθρο του κόμβου για τις δηλώσεις «πόθεν έσχες»: Πόθεν έσχες. Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ. ν.3213/2003) και οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ. άρθ. 229 ν.4281/2014).

Όλες οι αποφάσεις και η νομοθεσία για το συγκεκριμένο αντικείμενο μέσα από τις ετικέτες του κόμβου: Πόθεν έσχες

Βασικό νομοθέτημα: 3213/2003 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Up
Close
Close
Κλείσιμο