Καταβολή τελών κυκλοφορίας

2015-12-31
Καταβολή των ετήσιων τελών κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα αυτοκίνητα οχήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2948/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Up
Close
Close
Κλείσιμο