Απόδοση φόρου που παρακρατήθηκε τον προηγούμενο μήνα σε εργολάβους και ενοικιαστές δημόσιων, δημοτικών κ.λπ. προσόδων πάνω στην αξία του κατασκευαζόμενου έργου.

2014-01-15

Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου εργολάβων και ενοικιαστών δημόσιων, δημοτικών κ.λπ. προσόδων. Παρακράτηση φόρου 3% πάνω στην αξία του κατασκευαζόμενου έργου.

Σχετικές διατάξεις

Νόμος 2238/1994 άρθρο 55

Νόμος 3763/2009 άρθρο 3

Up
Close
Close
Κλείσιμο