Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ελ. επαγγελματιών - ατομικών επιχειρήσεων (Ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.)

2013-08-30

Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος  των παρακάτω προσώπων (Ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.)

-) Φυσικά πρόσωπα με γεωργικό εισόδημα ή εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης.
-) Φυσικά πρόσωπα με κέρδη από ατομικές εμπορικές γενικά επιχειρήσεις ή από την ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος
-) Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από συμμετοχή σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία
-) Φυσικά πρόσωπα με αντικείμενο εργασιών την αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιριών ή τη μεσιτεία ασφαλειών, καθώς και την πρακτόρευση ή αντιπροσώπευση τραπεζών ή αν αυτές συμμετέχουν σε εταιρία ή κοινοπραξία.
-) Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
-) Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα που προέκυψε στο εξωτερικό.
-) Φυσικά πρόσωπα με από αμοιβές ως αξιωματικού ή κατώτερου πληρώματος εμπορικών πλοίων.
-) Φυσικά πρόσωπα με που προέκυψε στην ημεδαπή, εφόσον ο φορολογούμενος δεν κατοικεί ούτε διαμένει σε αυτήν.
-) Φυσικά πρόσωπα με που καταβάλλεται από ανώνυμη εταιρία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της,
-) Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από μισθώματα ακινήτων γενικά που καταβάλλονται αναδρομικώς με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση,
-) Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από κάθε είδους αποδοχές και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικώς με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση,
καθώς και από πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 46,
-) Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από διατροφή που καταβάλλεται αναδρομικώς με βάση δικαστική απόφαση και
-) Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος που αντιπροσωπεύουν εργασίες δύο ή περισσότερων ετών και καταβάλλονται μεταγενέστερα.

Αρθρο 62 Νόμου 2238/1994

Πληροφοριακό υλικό 

Παράταση με ανακοίνωση ΥΠΟΙΚ

Ανακοίνωση παράτασης από Υπ. Οικ 

Παράγραφος 1 άρθρου πέμπτου του ν. 4183/2013:
"1. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2013 μέχρι και την 30ή Αυγούστου 2013 ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των υπόχρεων."
Up
Close
Close
Κλείσιμο