Απόδοση φόρου που παρακρατήθηκε τον προηγούμενο μήνα σε εργολάβους και ενοικιαστές δημόσιων, δημοτικών κ.λπ. προσόδων πάνω στην αξία του κατασκευαζόμενου έργου.

2013-03-15

Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου εργολάβων και ενοικιαστών δημόσιων, δημοτικών κ.λπ. προσόδων. Παρακράτηση φόρου 1% πάνω στην αξία του κατασκευαζόμενου έργου. (Ο συντελεστής παρακράτησης φόρου μειώνεται μέχρι 31.12.2010 στο ένα τοις εκατό (1%). νόμος 3763/2009)

Σχετικές διατάξεις

Νόμος 2238/1994 άρθρο 55

Νόμος 3763/2009 άρθρο 3

Σχετικά έντυπα
Up
Close
Close
Κλείσιμο