Υποβολή Α.Π.Δ. Β' τριμήνου Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου Α.Μ.Ε.) αποκλειστικά μέσω διαδικτύου

2012-08-10
Υποβολή Α.Π.Δ. Β' τριμήνου Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου Α.Μ.Ε.) αποκλειστικά μέσω διαδικτύου σύμφωνα με το Γενικό Έγγραφο Ι.Κ.Α. Γ99/1/144/27.7.2012.
Up
Close
Close
Κλείσιμο