Τελευταία ημέρα για την δυνατότητα σύγκλησης εμπροθέσμως Τακτικών Γ.Σ. Α.Ε. που έκλεισαν ισολογισμό την 31.12.2011.

2012-06-30
-Τελευταία ημέρα για την δυνατότητα σύγκλησης εμπροθέσμως Τακτικών Γ.Σ. Α.Ε. που έκλεισαν ισολογισμό την 31.12.2011.
Up
Close
Close
Κλείσιμο