Τελευταία ημέρα υποβολής του Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης Φ.Π.Α. (Ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.)

2012-10-30

Υποβολή του Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης ΦΠΑ, για τις εμπορικές και μικτές επιχειρήσεις που κατέθεσαν δήλωση εισοδήματος αποδεχόμενη τον αυτοέλεγχο με την διαδικασία της Περαίωσης του Ν. 3296/2004 άρθρα 13 έως και 15

(ΠΟΛ.1032/22.2.2006)

Up
Close
Close
Κλείσιμο