Υποχρέωση σύνταξης και υποβολής «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» έως 15 Μαΐου 2012 για εταιρείες που κλείνουν ισολογισμό την 31-12-2011

2012-05-15
Υποχρέωση σύνταξης και υποβολής «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» έως 15 Μαΐου 2012 για εταιρείες που κλείνουν ισολογισμό την 31-12-2011
Σχετικό άρθρο
Up
Close
Close
Κλείσιμο