Περιοδική δήλωση. ΦΠΑ σε ΔΟΥ υπόχρεοι με Γ κατηγορίας Βιβλία και ΑΦΜ 9,0

2011-11-25
Υποβολή Περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ στις ΔΟΥ με χρεωστικό  υπόλοιπο, για  συναλλαγές του προηγούμενου μήνα από επιχειρήσεις με Γ' κατηγορίας βιβλία

Υπόχρεοι Με ΑΦΜ που λήγει σε 9,0
[Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι παραπάνω προθεσμίες υποβολής μετακυλίονται ανάλογα] (άρθρο 3 της ΠΟΛ.1060/18.4.2006)

Υπενθυμίζεται οτί :
Οι υποκείμενοι στο ΦΠΑ που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ υποχρεούνται από την 1.1.2002 να υποβάλλουν τις αρχικές εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του συστήματος Taxisnet (www.taxisnet.gr) (ΑΥΟ 1085725/24.10.2002). Η υποχρεωτική υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο δεν ισχύει και, συνεπώς, επιτρέπεται η υποβολή τους στην αρμόδια ΔΟΥ:
α) από τους υποκείμενους που η επιχείρησή τους έχει τεθεί σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια, εφόσον έχει υποβληθεί ανάλογη δήλωση μεταβολών,
β) από τις επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται, μετατρέπονται, συγχωνεύονται, διασπώνται ή απορροφώνται,
γ) από το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους Δήμους, τις Κοινότητες, τους Συνεταιρισμούς και γενικά τα ΝΠ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
δ) από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Σχετικές διατάξεις:

-ΠΟΛ.1060/18.4.2006

Σχετικά έντυπα
Up
Close
Close
Κλείσιμο