Περιοδική δήλωση. ΦΠΑ σε ΔΟΥ υπόχρεοι με Β κατηγορίας Βιβλία και ΑΦΜ 3,4

2011-07-21
Υποβολή Περιοδική δήλωσης ΦΠΑ στις ΔΟΥ με χρεωστικό υπόλοιπο για  συναλλαγές του Προηγούμενου τριμήνου   από επιχειρήσεις με Α',Β' κατηγορίας βιβλία

Υπόχρεοι Με ΑΦΜ που λήγει σε 3,4
[Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι παραπάνω προθεσμίες υποβολής μετακυλίονται ανάλογα]

Ταυτόχρονα, υποβάλλεται και στατιστική δήλωση (Intrastat) από όσους πραγματοποίησαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές (Ν.2859/2000, άρθρο 36, παρ. 5).

-ΠΟΛ.1060/18.4.2006

Σχετικά έντυπα
Up
Close
Close
Κλείσιμο