Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον πρώτο κύκλο εκπαίδευσης-πιστοποίησης δικηγόρων και λογιστών, για την σύμπραξη στη διαδικασία απονομής συνταξιοδοτικών παροχών από τον e-ΕΦΚΑ

Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον πρώτο κύκλο εκπαίδευσης-πιστοποίησης δικηγόρων και λογιστών, για την σύμπραξη στη διαδικασία απονομής συνταξιοδοτικών παροχών από τον e-ΕΦΚΑ.

Ι. Σύμφωνα με το από 22.7.2021 δελτίο τύπου του e-ΕΦΚΑ:

Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τον πρώτο κύκλο εκπαίδευσης-πιστοποίησης δικηγόρων και λογιστών
Υπεγράφη η σχετική πρόσκληση.
26/7- 30/7 η υποβολή αιτήσεων.

Υπεγράφη σήμερα από τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από δικηγόρους και λογιστές-φοροτεχνικούς για να συμμετάσχουν στον πρώτο κύκλο εκπαίδευσης-πιστοποίησης και στη συνέχεια, μετά τη διενέργεια εξετάσεων, να ενταχθούν στο ειδικό μητρώο πιστοποιημένων.

Ο αριθμός ανέρχεται σε εκατόν σαράντα (180) και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικό αίτημα στις διαδικτυακές πλατφόρμες olomeleia.gr και oe-e.gr κατά το χρονικό διάστημα από 26/7/2021 έως 30/7/2021. Επισημαίνεται ότι στα αιτήματα τηρείται σειρά χρονικής προτεραιότητας.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτημάτων υπερβεί τον ανώτατο αριθμό των επαγγελματιών που μπορούν να συμμετάσχουν στον παρόντα κύκλο εκπαίδευσης-πιστοποίησης τα αιτήματα αυτά ισχύουν αυτοδικαίως για τον επόμενο διαθέσιμο κύκλο.  

Δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος έχουν:

α) τα μέλη των δικηγορικών συλλόγων της χώρας με τριετή τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας και

β) λογιστές –φοροτεχνικοί, κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας Α΄ τάξης, οι οποίοι έχουν υποβάλλει την υπεύθυνη δήλωση της παρ.7 του άρθρου 4 του Π.Δ. 340/1998 (Α΄228).                            

Στο αίτημά τους οι επαγγελματίες πρέπει  να καταχωρίζουν:
α. τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, e-mail) τα οποία και θα αναγράφονται στο μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών μετά την επιτυχή πιστοποίησή τους.
β. τον ΑΦΜ
γ. τον ΑΜΚΑ
δ. τον τραπεζικό λογαριασμό με αριθμό ΙΒΑΝ, στον οποίο θα εμφανίζονται ως πρώτοι δικαιούχοι.

Για την πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται βεβαίωση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου ή του Οικονομικού Επιμελητηρίου για το σύνολο των υπό πιστοποίηση επαγγελματιών.

Οι προϋποθέσεις, οι κανόνες διαδικασίας και λοιπά θέματα για την πιστοποίηση των επαγγελματιών καθορίζονται στην με αριθ.45891/2.7.2021 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄2954/5-7-2021).ΙΙ. Σύμφωνα με την από 23.7.2021 ανακοίνωση του Ο.Ε.Ε.:

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας με θέμα την εξυπηρέτηση και παροχή διοικητικής πληροφόρησης μέσω τηλεδιάσκεψης από υπηρεσίες του e-EΦΚA στις 22 Ιουλίου 2021, υπεγράφη σήμερα από τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον 1ο κύκλο της εκπαίδευσης–πιστοποίησης λογιστών – φοροτεχνικών. Όσοι λογιστές – φοροτεχνικοί εκδηλώσουν ενδιαφέρον και ολοκληρώσουν την εκπαίδευση, μετά από διενέργεια εξετάσεων, θα μπορούν να ενταχθούν στο μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών που τηρείται στον e-EFKA.

Το ΟΕΕ θα δεχθεί αιτήσεις από τη Δευτέρα 26 Ιουλίου στις 10.00π.μ. έως την Παρασκευή 30 Ιουλίου στις 3:00μ.μ., μέσα από την ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα που βρίσκεται στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΟΕΕ (https://eservices.oe-e.gr/oee/). Επισημαίνεται ότι θα τηρηθεί σειρά χρονικής προτεραιότητας στις αιτήσεις.

Δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος έχουν οι λογιστές – φοροτεχνικοί, κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας Α’ Τάξης, οι οποίοι έχουν υποβάλλει την υπεύθυνη δήλωση της παρ.7 του άρθρου 4 του Π.Δ. 340/1998.

Στο αίτημα πρέπει να καταχωρούνται:

1. Τα στοιχεία επικοινωνίας των αιτούντων (ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, email),
2. Ο ΑΦΜ τους,
3. Ο ΑΜΚΑ τους,
4. Ο τραπεζικός λογαριασμός τους με αριθμό IBAN, στον οποίο εμφανίζονται ως πρώτοι δικαιούχοι.