Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων στο ΠΣ Εργάνη, για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, μηνός Ιουνίου 2021

Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων στο ΠΣ Εργάνη, για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, μηνός Ιουνίου 2021

Σύμφωνα με την παρ. Ι της από 23.6.2021 ανακοίνωσης του υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

Ι. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2021

Για τον μήνα Ιούνιο 2021, δίνεται η δυνατότητα  υποβολής δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων που ανήκουν σε ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ και οι οποίοι υπάγονται στην αριθμ. 39363/1537/30-9-2020 (Β’ 4262) ΚΥΑ, της οποίας η ισχύς παρατάθηκε με την αριθμ. οικ.41379/18-6-2021 ΚΥΑ  έως την 30η Ιουνίου 2021, στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, επιλέγοντας ειδική περίπτωση «Περιπτώσεις εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας 1.1. «Άτομα Υψηλού κινδύνου» του άρθρου 1 της ΚΥΑ υπ’ αρ. 37095/1436/17‐09‐2020 (Β΄ 4011)», εντός της κάτωθι προθεσμίας:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ &

ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ

 

ΑΠΟ 22/6/2021 ΕΩΣ KAI 30/6/2021

 
Δείτε επίσης όλα όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ 47100/6.7.2021 (ΦΕΚ Β' 2975/6.7.2021) «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιούνιο 2021».