Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή ορθών επαναλήψεων αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων ένταξης στο Ανοιχτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

Υποβολή ορθών επαναλήψεων αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων ένταξης στο Ανοιχτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.


Σύμφωνα με την από 29.4.2021 ανακοίνωση του υπ. Εργασίας:

«Παρατείνεται έως και τις 10 Μαΐου 2021 η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «Αίτηση/Δήλωση ένταξης στον μηχανισμό «Συν-Εργασία» (Α΄ Φάση)» και «Αίτηση/Δήλωση ένταξης στον μηχανισμό «Συν-Εργασία» (Α΄ Φάση) – Ορθή Επανάληψη» για τον μήνα Απρίλιο 2021.

Την ίδια στιγμή, κατά την περίοδο 5 Μαΐου – 7 Μαΐου 2021 δίνεται η δυνατότητα υποβολής ορθών επαναλήψεων αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων ένταξης στο Ανοιχτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, για τυχόν διορθώσεις του πιστωτικού ιδρύματος και του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) της επιχείρησης, για τις περιπτώσεις που η επιχείρηση- εργοδότης έχει αιτηθεί να εντάξει στο πρόγραμμα μακροχρόνια άνεργο.
».