Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων στο ΠΣ Εργάνη για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε ορισμένες περιπτώσεις (με έναρξη αναστολής στις 13.3.2021 ή 16.3.2021)

Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων στο ΠΣ Εργάνη για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε ορισμένες περιπτώσεις (με έναρξη αναστολής στις 13.3.2021 ή 16.3.2021).

Σύμφωνα με την από 16.3.2021 ανακοίνωση του Π.Σ. Εργάνη:

Για τις επιχειρήσεις – εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν παραρτήματα στις νέες περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου από 13/3/2021, σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/12.3.2021 (Β’ 996) κυα, δίνεται η δυνατότητα υποβολής νέων δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με έναρξη από το Σάββατο, 13/3/2021.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις – εργοδότες σε όλη την επικράτεια με ΚΑΔ: 85.10 «Προσχολική εκπαίδευση με εξαίρεση την εξ αποστάσεως εκπαίδευση» και 88.91 «Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών με εξαίρεση τις υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά και νέους με αναπηρία (ΚΑΔ 88.91.12) και τις υπηρεσίες φύλαξης μικρών παιδιών (ΚΑΔ 88.91.13), των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής από 16/3/2021 σύμφωνα με την ως άνω αναφερόμενη κυα, υποβολής δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με έναρξη από τη Δευτέρα, 16/3/2021.

Η προθεσμία υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων είναι:
από σήμερα 16/3/2021 και το αργότερο μέχρι 17/3/2021 και ώρα 23:59.

Επισημαίνεται ότι στο ανωτέρω χρονικό διάστημα οι επιχειρήσεις εργοδότες θα μπορούν να προαναγγέλουν μόνο νέες αναστολές συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, μη έχοντας τη δυνατότητα μεταβολής των δηλώσεων για το διάστημα από 1/3/2021 έως και 12/3/2021 ή 15/3/2021 κατά περίπτωση.