Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή δηλώσεων αναστολών εργασίας εργαζομένων και ορθών επαναλήψεων, αποκλειστικά για επιχειρήσεις - εργοδότες στον Δήμο Πατρέων (για τον χρονικό διάστημα από 6.2.2021 έως και 10.2.2021) και στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας (για τις 25.2.2021)

Υποβολή δηλώσεων αναστολών εργασίας εργαζομένων και ορθών επαναλήψεων, αποκλειστικά για επιχειρήσεις - εργοδότες στον Δήμο Πατρέων (για τον χρονικό διάστημα από 6.2.2021 έως και 10.2.2021) και στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας (για τις 25.2.2021).

Σύμφωνα με την παρ. 4 της από 26.2.2021 ανακοίνωσης του υπ. Εργασίας:

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ – ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

i. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που έχουν ΚΑΔ 88.91 και έχουν έδρα ή υποκατάστημα στο Δήμο Πατρέων μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για το χρονικό διάστημα από 6/2/2021 έως και 10/2/2021.

ii. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που έχουν έδρα ή υποκατάστημα στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας και μόνο για τους ΚΑΔ που κλείνουν με εντολή δημόσιας αρχής από 25/2/2021, μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για την 25/2/2021.

Οι ανωτέρω υποβολές μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός της κάτωθι προθεσμίας:

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟ 27/2/2021 ΕΩΣ 28/2/2021