Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης (μη επιστρεπτέα επιχορήγηση) για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (έως 23.11.2020 και ώρα 15:00)

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης (μη επιστρεπτέα επιχορήγηση) για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (έως 23.11.2020 και ώρα 15:00).

Δείτε την δημόσια πρόσκληση εδώ.