Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων - αιτήσεων από τους δικαιούχους εργαζόμενους καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού που είναι εγγεγραμμένοι έως τις 20.10.2020 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr

Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων - αιτήσεων από τους δικαιούχους εργαζόμενους καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού που είναι εγγεγραμμένοι έως τις 20.10.2020 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr

Σύμφωνα με την παρ. 4 του κεφαλαίου Α της από 2.11.2020 ανακοίνωσης του υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:


4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων - αιτήσεων από τους δικαιούχους που ανήκουν στην ειδική κατηγορία (λ1), ήτοι εργαζόμενοι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού που είναι εγγεγραμμένοι έως την 20η/10/2020 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» σύμφωνα με την αριθμ. οικ. 39436/994/30.9.2020 (Β' 4270) ξεκινάει στις 4/11/2020 έως 25/11/2020.

- Παρέχονται διευκρινίσεις με την υπ. αριθμ. οικ. 44343/1122/29-10-2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.