Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας από επιχειρήσεις-εργοδότες, για εργαζομένους που δεν έχει υποβληθεί δήλωση τον μήνα Ιούνιο 2020 και από τους σχετικούς εργαζομένους τους

Υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας από επιχειρήσεις-εργοδότες, για εργαζομένους που δεν έχει υποβληθεί δήλωση τον μήνα Ιούνιο 2020 και από τους σχετικούς εργαζομένους τους.


Σύμφωνα με την από 31.7.2020 ανακοίνωση του υπ. Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας μόνο για εργαζόμενους, για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση για τον Ιούνιο.

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ -ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΑΠΟ 5/8/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 7/8/2020

ΑΠΟ 5/8/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 7/8/2020