Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport» για τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού από επιχειρήσεις που δεν υπέβαλλαν αίτηση ως την 28η Απριλίου 2020

Υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport» για τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού από επιχειρήσεις που δεν υπέβαλλαν αίτηση ως την 28η Απριλίου 2020

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 39162 ΕΞ 15.4.2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει :

(Άρθρο 4 παρ. 1)
Ειδικά για δικαιούχους που δεν υπέβαλλαν αίτηση ως την 28η Απριλίου, δύναται να υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης αποζημίωση ειδικού σκοπού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «my Business Support» από την έναρξη ισχύος της παρούσας μέχρι και την 19η Ιουνίου 2020.