Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω email για τον συμψηφισμό της έκπτωσης 25% στις εμπρόθεσμες καταβολές, από τους εντασσόμενους περιγραφικά (χωρίς ΚΑΔ) των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον κορωνοϊό - COVID 19

Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω email για τον συμψηφισμό της έκπτωσης 25% στις εμπρόθεσμες καταβολές, από τους εντασσόμενους περιγραφικά (χωρίς ΚΑΔ) των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον κορωνοϊό - COVID 19.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Ε.2084/2020:

Με την παρούσα εγκύκλιο δίνονται οδηγίες σχετικά με την ένταξη στις ευνοϊκές ρυθμίσεις των αποφάσεων Α.1053/21.3.2020  (Β'949), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Α.1062/26.3.2020 (Β'1043), Α.1054/21.3.2020 (Β'950) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Α.1063/26.3.2020 (Β'1043), Α.1072/2.4.2020 (ΦΕΚ 1157) όπως συμπληρώθηκε με την Α.1083/13.4.2020(1387), Α.1073/2.4.2020 (1158) όπως συμπληρώθηκε με την Α.1084/13.4.2020 (Β'1387), Α.1106/8.5.2020 (Β'1823), Α.1107/8.5.2020 (Β'1824) και των εγκυκλίων Ε.2046/9.4.2020 και Ε.2056/23.4.2020 των δικαιούχων που εντάσσονται στις περιγραφικές κατηγορίες και προκειμένου να ταυτοποιηθούν, καλούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] από 15.6.2020 έως τις 19.6.2020

Για την υποβολή της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης συμπληρώνεται η φόρμα της υπεύθυνης δήλωσης μέσω της ιστοσελίδας dilosi.services.gov.gr. στην οποία αναφέρουν την κατηγορία στην οποία εντάσσονται ως ακολούθως:

i. Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρούμενων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές,

ii. Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο Online Media) που τηρείται στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης κατά την έκδοση της παρούσας ή υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής και ενταχθούν σε αυτό κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της ΓΓΕΕ,

iii. Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, όπως και εντός των αερολιμένων της επικράτειας,

iv. Καταστήματα λιανικής πώλησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης προπληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και της επισκευής και αντικατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού χρηστών.

Σε περίπτωση που εντάσσονται σε περισσότερες από μία κατηγορίες, αναγράφεται αυτή στην οποία ανήκουν για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Δεν απαιτείται η υποβολή της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης για όσες εκ των ανωτέρω επιχειρήσεων υποβάλουν αίτηση χορήγησης της Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού, σύμφωνα με την ΚΥΑ 57856/11.6.2020 ( ΦΕΚ Β'2250), μέχρι το πέρας της σχετικής προθεσμίας (17.6.2020).

Για την εφαρμογή του «ευεργετήματος συμψηφισμού με άλλες οφειλές κατά 25% σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφληση οφειλών ΦΠΑ» (Ε.2046/9.4.2020) εφαρμόζονται οι οδηγίες που έχουν παρασχεθεί με την εγκύκλιο Ε.2083/2020, εξαιρετικά δε το αίτημα συμψηφισμού προς τη Δ.Ο.Υ. τους, δύναται να υποβληθεί έως 22.6.2020