Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή αιτήσεων στο Π.Σ. Κρατικών Ενισχύσεων για το πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Υποβολή αιτήσεων στο Π.Σ. Κρατικών Ενισχύσεων για το πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙ.


Με το από 19.5.2020 δελτίο τύπου του υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων έγινε γνωστό ότι πραγματοποιείται συνέχιση υποβολής αιτήσεων στο Π.Σ. Κρατικών Ενισχύσεων (https://www.ependyseis.gr/mis) για το πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙ (δανειοδοτικό προϊόν παροχής κεφαλαίου κίνησης με επιτόκιο πλήρως επιδοτούμενο από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα), από Τετάρτη 20.5.2020 και ώρα 12:00, έως την Πέμπτη 28.5.2020 και ώρα 12:00.


Με το ίδιο δελτίο έγινε επίσης γνωστό ότι οι διαθέσιμοι πόροι του προγράμματος αυξάνονται κατά 300 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν σε 750 εκατ. ευρώ νέα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με το παραπάνω ποσό, ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης, με τη συμμετοχή των τραπεζών, διαμορφώνεται σε άνω των 2 δις ευρώ.