Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων από τους κληρονόμους αποβιωσάντων στο έτος

Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων από κληρονόμους αποβιωσάντων στο έτος.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 67 «Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και καταβολή του φόρου» του ν.4172/2013, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αποβιώσει, η δήλωση υποβάλλεται από τους κληρονόμους καθ' όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους.