Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση με καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιανουαρίου 2020

Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση με καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιανουαρίου 2020.

Τελευταία ενημέρωση στις 30 Οκτωβρίου 2019.

Νέα παράταση μέχρι 31/01/2020 αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δοθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποχώρησής του από την Ε.Ε.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση για παράταση της περιόδου βάσει του άρθρου 50 παράγραφος 3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της πρόθεσης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την ΕΕ.

Η παράταση θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020 για να δοθεί περισσότερος χρόνος για την επικύρωση της συμφωνίας απόσυρσης. Η ανάκληση μπορεί να γίνει νωρίτερα την 1η Δεκεμβρίου 2019 ή την 1η Ιανουαρίου 2020, εάν η συμφωνία απόσυρσης επικυρωθεί και από τα δύο μέρη.

Κατά τη διάρκεια της παράτασης, το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει κράτος μέλος με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στις συνθήκες και στο δίκαιο της ΕΕ.

Η απόφαση λήφθηκε ομόφωνα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με γραπτή διαδικασία, με τη συμφωνία του Ηνωμένου Βασιλείου. Η συμφωνία αυτή παρουσιάστηκε σε επιστολή του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Donald Tusk. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε επίσης με μια δήλωση που συνοδεύει την απόφαση.

- Ευρωπαϊκή απόφαση του Συμβουλίου που ελήφθη σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο για την παράταση της περιόδου βάσει του άρθρου 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ
- Δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 50)
- Χρονοδιάγραμμα BrexitΠαράταση μέχρι 31/10/2019 συμφώνησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δοθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποχώρησής του από την Ε.Ε.

Έκτακτη σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 50)(10 Απριλίου 2019)
Συμπεράσματα – 10 Απριλίου 2019


1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει την επιστολή της Πρωθυπουργού κας Theresa May της 5ης Απριλίου 2019 με την οποία ζητείται περαιτέρω παράταση της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ.
2. Σε απάντηση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφωνεί να δοθεί παράταση ώστε να καταστεί δυνατή η επικύρωση της συμφωνίας για την αποχώρηση. Η εν λόγω παράταση θα πρέπει να έχει τη διάρκεια που θα κριθεί απαραίτητη και, σε κάθε περίπτωση, δεν θα υπερβαίνει την ημερομηνία της 31ης Οκτωβρίου 2019. Εάν η συμφωνία για την αποχώρηση επικυρωθεί από αμφότερα τα μέρη πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία, η αποχώρηση θα λάβει χώρα την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί.
3. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η παράταση δεν μπορεί να υπονομεύσει την εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης και των θεσμικών της οργάνων. Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να αποτελεί κράτος μέλος της ΕΕ στις 23-26 Μαΐου 2019 και εάν δεν έχει επικυρώσει τη συμφωνία για την αποχώρηση έως τις 22 Μαΐου 2019, θα υπέχει την υποχρέωση να διενεργήσει τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης. Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν τηρήσει την εν λόγω υποχρέωση, η αποχώρηση θα λάβει χώρα την 1η Ιουνίου 2019.
4. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι δεν μπορεί να ανοίξει η συμφωνία για την αποχώρηση και ότι κάθε μονομερής δέσμευση, δήλωση ή άλλη πράξη θα πρέπει να είναι συμβατή με το γράμμα και το πνεύμα της συμφωνίας για την αποχώρηση και δεν πρέπει να παρακωλύει την εφαρμογή της.
5. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι η παράταση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σκοπό την έναρξη διαπραγματεύσεων για τη μελλοντική σχέση. Ωστόσο, σε περίπτωση που η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου τροποποιηθεί, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι διατεθειμένο να επανεξετάσει την πολιτική διακήρυξη για τη μελλοντική σχέση σε εναρμόνιση με τις θέσεις και τις αρχές που δηλώνονται στους προσανατολισμούς του και στις δηλώσεις του, μεταξύ άλλων και όσον αφορά το πεδίο εδαφικής εφαρμογής της μελλοντικής σχέσης.
6. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισημαίνει ότι, για όσο διάστημα διαρκέσει η παράταση, το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνει κράτος μέλος με πλήρη δικαιώματα και υποχρεώσεις σύμφωνα με το άρθρο 50 ΣΕΕ, και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη γνωστοποίησή του ανά πάσα στιγμή.
7. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου να ενεργήσει με εποικοδομητικό και υπεύθυνο τρόπο καθ’ όλη τη διάρκεια της παράτασης σύμφωνα με το καθήκον της καλόπιστης συνεργασίας και αναμένει από το Ηνωμένο Βασίλειο να εκπληρώσει αυτή τη δέσμευση και εκ της Συνθήκης υποχρέωση κατά τρόπο που να αντικατοπτρίζει την κατάστασή του ως αποχωρούντος κράτους μέλους. Προς την επίτευξη αυτού του σκοπού, το Ηνωμένο Βασίλειο θα διευκολύνει την Ένωση στην εκπλήρωση των καθηκόντων της και θα απόσχει από τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου ικανού να υπονομεύσει την επίτευξη των στόχων της Ένωσης, ειδικότερα κατά τη συμμετοχή του στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της Ένωσης.
8. Πέραν των συνόδων δυνάμει του άρθρου 50 ΣΕΕ, τα 27 κράτη μέλη και η Επιτροπή, κατά περίπτωση από κοινού με τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, θα εξακολουθήσουν να συνεδριάζουν χωριστά σε όλα τα επίπεδα για να συζητούν ζητήματα σχετικά με την κατάσταση μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου.
9. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εξακολουθήσει να έχει υπό την εποπτεία του το ζήτημα και θα επανεξετάσει την πρόοδο κατά τη σύνοδό του τον Ιούνιο του 2019.

1Έπειτα από γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 50 της ΣΕΕ, το μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που αντιπροσωπεύει το αποχωρούν κράτος μέλος δεν συμμετέχει στις συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ούτε στις αποφάσεις που το αφορούν.
Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 12 Απριλίου 2019.

Δεδομένου ότι οι πιθανότητες το Ηνωμένο Βασίλειο να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία στις 12 Απριλίου αυξάνονται, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την αποχώρηση χωρίς συμφωνία.

Κατόπιν αιτήματος της πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου κας Τερέζα Μέι, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50) συμφώνησε την Πέμπτη 21 Μαρτίου να παραταθεί η ημερομηνία αναχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου έως τις 22 Μαΐου 2019, υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία για την αποχώρηση θα εγκριθεί από τη Βουλή των Κοινοτήτων το αργότερο στις 29 Μαρτίου 2019.

Εάν η συμφωνία αποχώρησης δεν εγκρινόταν από τη Βουλή των Κοινοτήτων μέχρι τότε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε να παραταθεί η ημερομηνία έως τις 12 Απριλίου 2019. Στη δεύτερη περίπτωση, αναμένεται από το Ηνωμένο Βασίλειο να προτείνει μια μελλοντική πορεία πριν από την ημερομηνία αυτή (δείτε εδώ για τη συνέχεια).Στις 12 Απριλίου 2019, εκτός εάν κυρωθεί, νωρίτερα, σχετική συμφωνία αποχώρησης η οποία θα προβλέπει μεταβατική περίοδο με σχετικούς όρους και προϋποθέσεις, το Ηνωμένο Βασίλειο (Η.Β.) θα αποχωρήσει από την Ε.Ε. (αποχώρηση χωρίς συμφωνία - ΝΟ DEAL) επομένως και από την ενιαία αγορά.Αίτηση επιστροφής ΦΠΑ σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου στις 31.10.2019 χωρίς συμφωνία.

Σύμφωνα με την από 6.9.2019 επισήμανση - υπενθύμιση της Α.Α.Δ.Ε.:

Στην περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου (Η.Β.) στις 31/10/2019 χωρίς συμφωνία, θα υπάρχει αδυναμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης επιστροφής Φ.Π.Α. μετά την ημερομηνία αποχώρησης. Για δαπάνες που διενεργήσατε στο Η.Β. κατά το έτος 2019, μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση/τις αιτήσεις σας (σύμφωνα με το άρθρο 16 της Οδηγίας 2008/9/ΕΚ) άμεσα και το αργότερο έως και τις 29/10/2019, μέσω της εφαρμογής «VAT Refund Portal», ώστε να διαβιβαστούν έγκαιρα στο κράτος-μέλος επιστροφής (Η.Β.).

In the event of the United Kingdom’s (UK) withdrawal from the EU on 31.10.2019 without a withdrawal agreement, the submission of VAT refund applications online after the withdrawal date will not be possible. Therefore for expenses incurred in the UK during 2019 you are kindly advised to submit your application(s) (in accordance with art. 16 of the Directive 2008/9/ΕC) at the earliest possible and no later than 29/10/2019 through the IAPR’s VAT Refund Portal so that there is sufficient time for their transmission to the member state of refund (UK).

Συχνές ερωτήσεις απαντήσεις έμμεσης φορολογίας - Φ.Π.Α. για θέματα λόγω αποχώρησης του Η.Β. από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία:

Ε. Επιχείρηση εγκατεστημένη στο Η.Β. για τη διενέργεια φορολογητέων πράξεων στην Ελλάδα έχει αποκτήσει ΑΦΜ για σκοπούς ΦΠΑ χωρίς ορισμό φορολογικού αντιπροσώπου, μπορεί να συνεχίσει και μετά την ημερομηνία αποχώρησης;

Α. Ναι, μπορεί να συνεχίσει τη διενέργεια των πράξεων αυτών στο εσωτερικό της Χώρας, διατηρώντας τον ίδιο Α.Φ.Μ., εφόσον ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο στο εσωτερικό της Χώρας σύμφωνα με τη διαδικασία της με αριθ. ΑΥΟ ΠΟΛ 1281/1993.
Σημειώνεται ότι ο φορολογικός αντιπρόσωπος ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με τον εντολέα του ως προς το ΦΠΑ.

Ε. Επιχείρηση εγκατεστημένη στο Η.Β. για τη διενέργεια φορολογητέων πράξεων στην Ελλάδα έχει αποκτήσει Α.Φ.Μ. για σκοπούς ΦΠΑ χωρίς ορισμό φορολογικού αντιπροσώπου. Για τις συναλλαγές που πραγματοποίησε στην Ελλάδα μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης έχει υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση ΦΠΑ μετά την ημερομηνία αποχώρησης του Η.Β.;

Α. Ναι, για τις πράξεις αυτές υποχρεούται και μετά την ημερομηνία αποχώρησης του Η.Β. να υποβάλλει δήλωση Φ.Π.Α..
 
Ε. Επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ελλάδα διενεργεί πωλήσεις ελληνικών προϊόντων σε εμπόρους στο Η.Β. οι οποίες απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. ως ενδοκοινοτικές παραδόσεις. Μετά την ημερομηνία αποχώρησης του Η.Β., μπορεί να συνεχίσει τη διενέργεια των πράξεων αυτών;

Μετά την ημερομηνία αποχώρησης μπορεί να συνεχίσει να διενεργεί πωλήσεις ελληνικών προϊόντων σε εμπόρους στο Η.Β.. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι πράξεις που θα διενεργούνται από την ημερομηνία αυτή και μετά:
α) θα θεωρούνται ως εξαγωγές για τις οποίες θα πρέπει να εφαρμόζονται οι οριζόμενες από την τελωνειακή νομοθεσία διατάξεις.
β) δεν θα συμπεριλαμβάνονται σε ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων.
 
Ε. Επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ελλάδα διενεργεί αγορές βρετανικών προϊόντων από εμπόρους στο Η.Β. τις οποίες συμπεριλαμβάνει στη δήλωση ΦΠΑ ως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις καθώς και στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων. Μετά την ημερομηνία αποχώρησης μπορεί να συνεχίσει τη διενέργεια των πράξεων αυτών;

Α. Μετά την ημερομηνία αποχώρησης μπορεί να συνεχίσει να διενεργεί αγορές βρετανικών προϊόντων από εμπόρους στο Η.Β.. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι πράξεις που θα διενεργούνται από την ημερομηνία αυτή και μετά:
α) θα θεωρούνται ως εισαγωγές για τις οποίες θα πρέπει να εφαρμόζονται οι οριζόμενες από την τελωνειακή νομοθεσία διατάξεις,
β) δεν θα συμπεριλαμβάνονται στη δήλωση ΦΠΑ ως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ούτε και σε ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων.

Ε. Πρακτορείο ταξιδίων εγκατεστημένο στην Ελλάδα παρέχει υπηρεσίες «πακέτο» για ταξίδι-εκδρομή που πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία αποχώρησης του Η.Β. από την Ε.Ε. αποκλειστικά ή εν μέρει στη χώρα αυτή. Πώς αντιμετωπίζεται από πλευράς ΦΠΑ;

Α. Η φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ κρίνεται κατά τον χρόνο πραγματοποίησης του ταξιδίου- εκδρομή σε χώρες της Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες και όχι κατά τον χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής από μέρος του πρακτορείου.
Συνεπώς, τα ταξίδια που πραγματοποιούνται μετά την ημερομηνία αποχώρησης του Η.Β. από την Ε.Ε. θεωρούνται ως ταξίδια διενεργούμενα εν όλω ή εν μέρει (μικτά πακέτα, σχετ. η ΠΟΛ.1221/1995 εγκύκλιος) εκτός Ε.Ε..

Ε. Επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ελλάδα παρείχε μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης υπηρεσίες προς επιχείρηση εγκατεστημένη στο Η.Β. νια τις οποίες είχε υποχρέωση υποβολής ανακεφαλαιωτικών πινάκων παροχής υπηρεσιών. Εφόσον μετά την ημερομηνία αποχώρησης συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες, θα πρέπει να υποβάλλει για τις υπηρεσίες αυτές ανακεφαλαιωτικούς πίνακες παροχής υπηρεσιών;

Α. Όχι, για τις παροχή υπηρεσιών που θα διενεργήσει μετά την ημερομηνία αποχώρησης δεν θα υποβάλλει ανακεφαλαιωτικούς πίνακες παροχής υπηρεσιών

Ε. Μέχρι πότε μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονική αίτηση για επιστροφή ΦΠΑ για δαπάνες ελληνικών επιχειρήσεων στο Η.Β., οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί εντός του 2018;

Α.
Για τις εν λόγω δαπάνες μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ευρωπαϊκής πύλης μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να φροντίσουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για το εν λόγω διάστημα, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος πριν την ημερομηνία αποχώρησης, ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για τη διαβίβασή τους από την Ελλάδα (κ-μ εγκατάστασης) στο Η.Β. (κ-μ επιστροφής) προκειμένου να είναι εγγυημένη η διαβίβαση αυτών σύμφωνα με το αρ. 48 του Κανονισμού 904/2010.

Ε. Τι θα γίνει αν δεν υποβληθεί ή δεν διαβιβαστεί η ηλεκτρονική αίτηση επιστροφής ελληνικής επιχείρησης μέχρι και την ημερομηνία αποχώρησης στο Η.Β. για δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του 2018;

Α. Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί ή δεν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά η αίτηση επιστροφής ελληνικής επιχείρησης προς το Η.Β. μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης, τότε θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και για τις εν λόγω δαπάνες θα ισχύει η διαδικασία που θα εφαρμόσει το Ηνωμένο Βασίλειο για τις επιστροφές ΦΠΑ σε υποκείμενους στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες.

Ε. Τι θα γίνει αν δεν υποβληθεί ή δεν διαβιβαστεί από το Η.Β. ηλεκτρονική αίτηση επιστροφής από επιχείρηση του Η.Β. για δαπάνες του 2018 μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης;

Α.
Εφόσον η επιχείρηση του Η.Β. δεν υπέβαλε εγκαίρως την αίτησή της για δαπάνες του 2018 ή έχει λάβει ενημέρωση ότι η ηλεκτρονική της αίτηση δεν διαβιβάστηκε στην Ελλάδα, έχει εφαρμογή η 13η οδηγία 86/560/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 1986 και υποβάλλεται αίτηση απευθείας στην αρμόδια φορολογική αρχή της Ελλάδας. Το ηλεκτρονικό έντυπο της αίτησης για επιχειρήσεις με εγκατάσταση εκτός ΕΕ, βρίσκεται αναρτημένο μαζί με τις σχετικές οδηγίες στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. εδώ.

Ε. Θα μπορεί μία επιχείρηση να τροποποιήσει μία ήδη υποβληθείσα αίτηση επιστροφής μετά την ημερομηνία αποχώρησης του Η.Β.;

Α. Για τυχόν υποβολή αλλαγών/διορθώσεων μετά την ημερομηνία αποχώρησης σε αρχική αίτηση, η επιχείρηση θα πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους επιστροφής.
Ακολουθούν τα στοιχεία επικοινωνίας του Τμ. Γ' - Επιστροφών ΦΠΑ σε επιχειρήσεις με εγκατάσταση εντός και εκτός ΕΕ:
Δ/νση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας, Τμ. Γ'
Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4, 10672
Αθήνα
Τηλ.: +30 210 3644990, 3644960
email: [email protected]

Ε. Μπορεί να υποβάλλει μία βρετανική επιχείρηση αίτηση επιστροφής ΦΠΑ νια δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από 1/1/2019 μέχρι και την ημερομηνία αποχώρησης;

Α. Για δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από 1/1/2019 μέχρι και την ημερομηνία αποχώρησης όπου συμπληρώνεται πλήρης χρονική περίοδος που σύμφωνα με την Οδηγία 2008/9/ΕΚ δύναται να ασκηθεί αξίωση επιστροφής και δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά αλλά δεν έχει διαβιβαστεί από το Η.Β στην χώρα μας, μετά την ημερομηνία αποχώρησης, εφαρμόζεται η 13η οδηγία 86/560/ΕΟΚ, δηλαδή υποβολή αρχικής αίτησης απευθείας στο κράτος επιστροφής.

Ε. Ποιες προθεσμίες θα ισχύουν για την έκδοση απόφασης επιστροφής στην περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί μετά την ημερομηνία αποχώρησης του Η.Β. χωρίς συμφωνία για δαπάνες πραγματοποιηθείσες από 1/1/2018 έως την ημερομηνία αποχώρησης;

Α. Για αιτήσεις επιστροφής που αφορούν δαπάνες πραγματοποιηθείσες εντός του 2018 έως και την ημερομηνία αποχώρησης οι οποίες θα υποβληθούν είτε πριν είτε μετά την ημερομηνία αποχώρησης, εξακολουθούν να ισχύουν οι προθεσμίες που προβλέπονται στα αρ. 20, 21 και 22 της Οδηγίας 2008/9/ΕΚ (έκδοση της απόφασης το αργότερο 8 μήνες μετά την υποβολή της αίτησης).

Ε. Πώς υποβάλλεται αίτηση επιστροφής στην Ελλάδα από επιχειρήσεις (υποκείμενους στο ΦΠΑ) με εγκατάσταση εκτός Ε.Ε. (τρίτη χώρα);

Α. Η Ελλάδα κατ' εφαρμογή της 13ης Οδηγίας 86/560/ΕΟΚ έχει συνάψει συμφωνία επιστροφής Φ.Π.Α. με 2 κράτη εκτός ΕΕ, την Ελβετία και Νορβηγία, με τις οποίες υπάρχει συμφωνία αμοιβαιότητας. Υπό τον όρο της τήρησης της αρχής της αμοιβαιότητας, οι επιχειρήσεις του Η.Β. που θα αιτηθούν επιστροφής ποσού Φ.Π.Α. για δαπάνες πραγματοποιηθείσες μετά την ημερομηνία αποχώρησης, θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση επιστροφής απευθείας στις ελληνικές φορολογικές αρχές, σύμφωνα με το έντυπο και σχετικές οδηγίες που διατίθενται εδώ.

Ε. Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό επιστροφής το οποίο μπορεί να αιτηθεί μία επιχείρηση για το διάστημα από 1/1/2019 μέχρι και την ημερομηνία αποχώρησης;

Α. Ισχύει το ελάχιστο ποσό των 50 ευρώ για το διάστημα από 1/1/2019 μέχρι και την ημερομηνία αποχώρησης όπου συμπληρώνεται πλήρης χρονική περίοδος σύμφωνα με την Οδηγία 2008/9/ΕΚ.

Ε. Ποια είναι αρμόδια υπηρεσία του Η.Β. για επιστροφές ΦΠΑ σε επιχειρήσεις με εγκατάσταση εκτός ΕΕ;

Α. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.
Τα στοιχεία επικοινωνίας που διατίθενται στην επίσημη ιστοσελίδα της αρμόδιας υπηρεσίας του Η.Β., είναι τα ακόλουθα:

HM Revenue & Customs / VAT Overseas Repayment Unit
Tel.: +44 (0) 3000 545 316
Email: [email protected]

Ε. Σε περίπτωση αποχώρησης του Η.Β.από την Ε.Ε. άνευ συμφωνίας, θα δύνανται οι ελληνικές  επιχειρήσεις  να  επαληθεύουν  τους  Βρετανικούς  ΑΦΜ/ΦΠΑ  μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πληροφορικής (VIES & VIES-on-the-Web);

Α. Μετά την ημερομηνία αποχώρησης του Η.Β. άνευ συμφωνίας, οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν θα δύνανται να επαληθεύουν τους Βρετανικούς Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πληροφορικής (VIES & VIES-on-the-Web),   καθώς  το Η.Β. δεν θα είναι πλέον συνδεδεμένο με τα συστήματα πληροφορικής της ΕΕ και των 27 κρατών μελών της ΕΕ.Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπ. Εξωτερικών σχετικά με θέματα που αφορούν το Brexit, παρέχονται επιπλέον χρήσιμες πληροφορίες.


Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
  •  Επίσημη Ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών για το Brexit  www.brexit.gov.gr


Για περισσότερες πληροφορίες:

1. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. θα μπορούν να υποβάλλουν το ερώτημά τους από την κεντρική ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε., από την επιλογή «MyTAXISnet / Ο λογαριασμός μου» και στη συνεχεία «Ερωτήματα προς Α.Α.Δ.Ε.».

2. Οι μη εγγεγραμμένοι χρήστες θα μπορούν να υποβάλλουν το ερώτημά τους μέσω της φόρμας υποβολής από την ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. εδώ.

Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να επιλέγουν από τη σχετική φόρμα υποβολής την «Κατηγορία» που αφορά τη θεματολογία «Αποχώρηση του Η.Β. από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία (no deal Brexit) - Τελωνειακά Θέματα».Δείτε επίσης τις σχετικές αποφάσεις/εγκυκλίους:
  • Α1032041 ΕΞ 2019 25-02-2019 «Αποχώρηση από 30/3/2019 του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία και μεταβατική περίοδο - Παροχή οδηγιών για ομοιόμορφη εφαρμογή»
  • 1045150 ΕΞ 2019 27-03-2019 «Αποστολή οδηγιών για την επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία και μεταβατική περίοδο, σε σχέση με τα Προτιμησιακά Καθεστώτα»
  • 1048742 ΕΞ 2019 01-04-2019 «Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη νομοθεσία περί Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και τη Διοικητική Συνεργασία ενόψει ενδεχόμενης άτακτης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (no-deal BREXIT)»
  • Ε.2054/04-04-2019 «Παρέχονται οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς Φ.Π.Α. των συναλλαγών με το Η.Β. σε περίπτωση αποχώρησης από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία»
  • Ε.2057/09-04-2019 «Οδηγίες σχετικά με την εισαγωγή εμπορευμάτων σε περίπτωση εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία - Κοινό Δασμολόγιο και Δασμολογητέα Αξία εμπορευμάτων»
  • Ε.2058/09-04-2019 «Αποστολή οδηγιών για την επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία και μεταβατική περίοδο σε σχέση με τις δασμολογικές και φορολογικές απαλλαγές: Επανεισαγόμενα Εμπορεύματα - Ατέλειες - Μεταφορά συνήθους κατοικίας - Ταξιδιώτες τρίτων χωρών»
  • Ε.2059/10-04-2019 «Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία - Παροχή οδηγιών επί των Ειδικών Καθεστώτων εκτός της Διαμετακόμισης»
  • Ε.2168/12-09-2019 «Οδηγίες σχετικά με την εισαγωγή εμπορευμάτων σε περίπτωση εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία - Κοινό Δασμολόγιο και Δασμολογητέα Αξία εμπορευμάτων»
  • Ε.2169/12-09-2019 «Αποστολή οδηγιών για την επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία και μεταβατική περίοδο σε σχέση με τις δασμολογικές και φορολογικές απαλλαγές: Επανεισαγόμενα Εμπορεύματα - Ατέλειες - Μεταφορά συνήθους κατοικίας - Ταξιδιώτες τρίτων χωρών»