Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή αίτησης για όσους έχουν ενταχθεί κατά το παρελθόν στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) ηλεκτρικής ενέργειας

Υποβολή αίτησης για όσους έχουν ενταχθεί κατά το παρελθόν στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) ηλεκτρικής ενέργειας

Όσοι έχουν ενταχθεί στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) για το έτος 2017, απαιτείται να κάνουν εκ νέου αίτηση και για την επόμενη χρονιά μέχρι 30.11.2018.

Η αίτηση ένταξης για όλους τους υπόλοιπους μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθ. 3 της Υ.Α. με αριθμό ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152 (ΦΕΚ Β΄ 1403/01.02.2018):

«Όσοι έχουν ενταχθεί στο Κ.Ο.Τ απαιτείται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της οριζόμενης από τις κείμενες διατάξεις ή της παραταθείσας με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, οπότε και διενεργείται επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο Κ.Ο.Τ.
Εφόσον από τη διαδικασία αυτή προκύψει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης σε άλλη κατηγορία τότε ο δικαιούχος  μεταβαίνει αυτόματα σε αυτή. Εάν προκύψει ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις ένταξης σε καμία κατηγορία ή δεν υποβληθεί αίτηση τότε το Κ.Ο.Τ. παύει να ισχύει από την επόμενη ημέρα της λήξης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου….»

Επίσης, όπως υπενθυμίζεται και στο Δελτίο Τύπου της 30ης Ιουλίου 2018 του υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας, υποχρέωση υποβολής νέας αίτησης έχουν και όσοι έχουν ενταχθεί στο Κ.Ο.Τ. κατά το παρελθόν, προκειμένου να αξιολογηθεί εκ νέου η υπαγωγή τους, με βάση τα στοιχεία του φορολογικού έτους 2017.

Όσοι δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια ένταξης θα μπορούν να αξιοποιούν το Κ.Ο.Τ. μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2018, οπότε και θα έχει παρέλθει ένας μήνας (όπως προβλέπει ο νόμος) από την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων σε όλη τη χώρα (μετά και την παράταση μέχρι την 30η Οκτωβρίου για τις πυρόπληκτες περιοχές).

Δηλαδή, εάν μέχρι και 30.11.2018 δεν υποβληθεί εκ νέου αίτηση, τότε αυτόματα και από 1.12.2018, ο έως τότε δικαιούχος απεντάσσεται από το Κ.Ο.Τ., ακόμη και αν πληροί τις προϋποθέσεις για κάποια κατηγορία.


Δείτε σχετικά το άρθρο του κόμβου: «Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ): Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Δικαιούχοι, βήματα υποβολής αίτησης, προθεσμίες, συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις».