Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οριστική παύση στο υποσύστημα taxis των μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ) οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα έκδοσης απόδειξης λιανικών συναλλαγών σε ευρώ

Οριστική παύση στο υποσύστημα taxis των μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ) οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα έκδοσης απόδειξης λιανικών συναλλαγών σε ευρώ

Με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1196/2017 (όπως τροποποιήθηκε από την ΠΟΛ.1104/2018) ορίζεται η οριστική παύση στο υποσύστημα taxis των μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ) οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα έκδοσης απόδειξης λιανικών συναλλαγών σε ευρώ.

Η οριστική παύση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 28.2.2018 29.6.2018 (Τροποποίηση από την ΠΟΛ.1104/2018).

Τα μοντέλα των Φ.Η.Μ. αυτών αναφέρονται στον πίνακα Α της εγκυκλίου και είναι τα κάτωθι:
 

  ΠΙΝΑΚΑΣ Α  
Αριθμός Έγκρισης ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Φ.Η.Μ. ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩ Άδεια Καταλληλότητας
1 NIKKO - REX SK-112 15IA 01/20.11.89
2 OMRON GR 10 15ΟΜ 02/20.11.89
3 ADMATE 255 15ΑΦ 03/11.12.89
4 MF 186 15ΙΝ 04/22.12.89
5 IES L-20 151Ε 05/26.4.90
6 ΤΕC ΜΑ 1040 KD-1-GR 15ΚΠ 06/27.6.90
7 ΗΕRΜΕS Η-130 15ΕΖ 07/11.7.90
8 ΕΛΚΑ 92-S 15ΕΛ 08/11.7.90
9 DPS S-200 15ΚΣ 09/11.7.90
10 SHARP ER 2100 15ΜΙ 10/11.7.90
11 CASIO 3900 GR 15EM 11/11.7.90
12 NT.S. 2012 15ΚΤ 12/11.7.90
13 ΟΜΕGΑ BCR-555 15ΘΜ 13/11.7.90
14 FΟΜΑX 8 15ΝΚ 14/25.7.90
15 CΟΜΡΑSS 290 S 15ΑΡ 15/25.7.90
16 ΜΕRCURY 4612 15ΓΡ 16/11.9.90
17 ΑSTΕR-GΑ-314 15ΕΔ 17/17.10.90
18 LΟΑDΕR LΤ 2000 15ΛΤ 18/23.10.90
19 IES 2216 15ΙΣ 19/29.11.90
20 OMRON GR 3510 15ON 20/20.12.90
21 SHARP ER 3100 15ΜΚ 21/10.1.91
22 GRF 2908 15ΟΕ 22/10.1.91
23 ΡΑSCOΜ 62 15ΩΡ 23/31.1.91
24 FELEN 700 15ΜΤ 24/5.2.91
25 JEWEL - HI 15ΠΓ 25/5.2.91
26 SEM 210 15ΣΕ 26/5.2.91
27 ΑΤΤΑLUS 450 15ΣΜ 27/5.2.91
28 ΜΕC 2000 15ΜΔ 28/14.2.91
29 ΤΟΡ CASH Β-300 15ΤΟ 29/14.2.91
30 NATIONAL- NTS 4018 15NA 30/18.4.91
31 UNICASH UC 1000 151Τ 31/25.4.91
32 HERMES H-505 15ZA 32/9.5.91
33 OMEGA ECR-3000 15ΩM 33/9.5.91
34 UNIWELL 1000 15ΠΣ 34/16.5.91
35 UNIWELL 2000 15nN 35/16.5.91
36 COMPASS 292 S 15ΡΘ 36/30.5.91
37 CP 216-F 15KB 37/19.6.91
38 CASIO ΤΚ 1200G 15E0 38/11.9.91
39 SAREMA XT 15 HA 039/17.10.91
40 IES 2226 15ΕΣ 40/31.10.91
41 IES 2236 15ΙΘ 41/31.10.91
42 SANYO ECR 482A 15ΣA 42/31.10.91
43 INTERCASH 2000 15ΠΛ 43/20.11.91
44 WALTHER 15KA 44/20.12.91
45 BMC CR 280 15AE 45/20.12.91
46 ICR-7000 15IK 46/21.2.92
47 DAIKON 101 15Ar 47/21.2.92
48 IBM 4680 15IB 48/21.2.92
49 FUJITSU GENERAL G 3210 15ΓΦ 49/27.2.92
50 INFOCASH 630 15I0 50/27.2.92
51 NCR 2190G 15ΣN 51/25.5.92
52 FOMAX 190 15KZ 52/1.7.92
53 DPS S-1200 15PM 53/28.8.92
54 TEC FT 77 15TE 54/28.8.92
55 SIEMENS-NIXDORF 2000/10 15ZN 55/4.12.92
57 BMC CR-190 15BM 57/3.2.93
58 ΟΜRΟΝ GR-30 15OP 58/3.2.93
59 IES 2106 15ΠΜ 59/1.4.93
60 FR 2000 15ΦΡ 60/1.4.93
62 ΝΑΤΙΟΝΑL ΝΚ-400 GF 15ΤΡ 62/7.4.93
63 SΙΕΜΕΝS-ΝΙXDΟRF 8812- 2000/10 MF 15ΖΝ 63/18.5.93
64 ΒRΟΤΗER GR 280 F 15ΒΡ 64/3.8.93
65 ELPOS 930 15ΕΚ 65/29.9.93
66 ΑSΤΕRΙΑS F-1000 15ΑΣ 66/1.3.94
69 CΑSΙΟ FΕ-700 15ΕΤ 69/17.5.94
71 ΙΝFΟCASH 910 15ΙΡ 71/19.7.94
73 NCR 7052 15ΣΟ 73/19.7.94
75 DPS / iPC 15ΤΧ 75/20.9.94
79 CP 190 F 15ΒΛ 79/29.11.94
81 SΑΜSUNG ΕR 250 F 15ΤΝ 81/10.1.95
82 SΑΜSUNG ΕR 4615 F 15ΤΣ 82/17.1.95
83 QUEST POS 15ΚΕ 83/17.1.95
84 UNIWELL UA-500 15ΒΧ 84/31.1.95
85 ΟΜRΟN GR-30 150Γ 85/31.1.95
87 ΒRΟΤΗΕR GR 190 F 15ΑΗ 87/2.5.95
88 BMC CR 280 15ΠΤ 88/23.5.95
89 BMC CR 190 15ΠΡ 89/23.5.95
91 CP 216 F-Μ 15ΒΠ 91/6.6.95
92 ADMATE LITE 15ΜΦ 92/20.6.95
100 ΟΜRΟN GR 25 15ΥΟ 100/24.10.95
101 UNIWELL UA-1000 15ΥΑ 101/7.11.95
108 FISCAL GR 9 15ΦΑ 108/20.2.96
109 FISCAL GR 11 15ΦΓ 109/20.2.96
116 ΙNΤΕLCASH 910 15ΑΙ 116/21.5.96
118 CΑSΗLIΝE PRACTICA 910 15ΜΣ 118/28.5.96
124 PAR POS SYSTEM 2000 15ΛΝ 124/7.8.96
125 CASHLINE PRACTICA 282 15XP 125/10.9.96
127 CP 482 GF NET 15ΑΛ 127/9.10.96
134 HUGIN ITALIANA 2400 G 15EA 134/28.1.97
139 CASHLINE PRACTICA 630 15ΣΡ 139/13.5.97
144 OLIVETTI ORS 500 15EO 144/17.6.97

 
Οι κάτοχοι των ανωτέρω μοντέλων φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών οι οποίοι εξακολουθούν να εμφανίζονται στο υποσύστημα taxis ως ενεργοί καλούνται να δηλώσουν την παύση αυτών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μέχρι την 29.6.2018.
 
Από την 30.6.2018 και εξής τυχόν έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από Φ.Η.Μ. της υπόψη κατηγορίας που εμφανίζεται ως ενεργός στο υποσύστημα taxis συνιστά για τον κάτοχο- χρήστη αυτού παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης ια' της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν.4174/2013.
 
Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης πρόσφατου τελικού Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ», οι κάτοχοι των ανωτέρω μοντέλων ΦΗΜ δύνανται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με τα προοδευτικά σύνολα από έναρξης λειτουργίας του ΦΗΜ.
 
Σχετικές διατάξεις:
  • ΠΟΛ.1196/2017 «Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φ.Η.Μ. που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988(ΦΕΚ 497Β) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (ΦΕΚ 1338Β)»
  • ΠΟΛ.1104/2018 «Τροποποίηση της απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.1196/2017 (ΦΕΚ 4486 Β΄) «Απόσυρση από την χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (ΦΕΚ 497 Β΄) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (ΦΕΚ 1338 Β΄)»»